Najnowsze informacje

Nabór trwa do końca grudnia

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz ECG Euro Consulting Group zapraszają do udziału w projekcie Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji IV.
Projekt jest adresowany do osób powyżej 25. roku życia, które mają maksymalnie średnie wykształcenie i chcą zdobyć nowe umiejętności i kompetencje cyfrowe. Mogą w nim uczestniczyć mieszkańcy Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Pierwsza edycja kursu rozpocznie się w styczniu 2017 roku i zakończy w czerwcu 2017 roku. Zajęcia będą się odbywały w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica przy al. Kilińskiego 12, w budynku A.
Kurs obejmuje kilka modułów. Pierwszy to podstawy pracy z komputerem (ECDL B1). Umożliwia poznanie podstawowych pojęć oraz nabycie umiejętności z zakresu obsługi urządzeń komputerowych, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.
Kolejne zagadnienie to podstawy pracy w sieci Internet (ECDL B2). Moduł pozwala uzyskać umiejętności z zakresu przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji online i obsługi poczty elektronicznej.
Edycja tekstów (ECDL B3) obejmuje zagadnienia odnoszące się do wykorzystania edytorów tekstu do opracowywania i edycji dokumentów tekstowych gotowych do rozpowszechniania w formie elektronicznej oraz tradycyjnej – papierowej. Użytkownicy uzyskują umiejętności używania programu do edycji i wydruku tekstu. Praca w arkuszu kalkulacyjnym (ECDL B4) obejmuje zagadnienia odnoszące się do wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do wspomagania prac obliczeniowych w życiu prywatnym oraz zawodowym. Użytkownicy uzyskują umiejętność używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.
Bezpieczeństwo w sieci komputerowej (ECDL S3) dotyczy użycia technologii informacyjno-komputerowych w życiu codziennym i umiejętności nawiązania i utrzymania bezpiecznego połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwego zarządzania danymi i informacjami.
Ostatni moduł to rozwiązywanie problemów (ECDL S9) spotykanych we współczesnym świecie nowoczesnych technologii cyfrowych. Rozwija komutatywne podejście ułatwiające odważne dążenie do rozwiązywania problemów, z którymi użytkownicy komputerów i sieci Internet spotykają się na co dzień.
Po zdaniu egzaminu absolwenci uzyskują certyfikat ECDL DIGCOMP.
Rekrutacja chętnych jest prowadzona do końca grudnia Punkt Rekrutacyjny: SWPW, al. Kilińskiego 12, pokój nr 1 w budynku A, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–15.00. Biuro projektu: Pokój nr 41 w budynku A, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–18.00. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku. …

Rozkopany Kostrogaj

Od lata ubiegłego roku trwa rozbudowa i przebudowa ulic Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt. Głównym celem …