Mieszkania na start

Kolejna gminna spółka przygotowuje się do budowy mieszkań na potrzeby programu „Mieszkania na start”. Tym razem to Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Budynek z 15 mieszkaniami powstanie przy ulicy Polnej 7. Przy bloku znajdzie się parking i plac zabaw. – W celu optymalnej zabudowy, spółka planuje poszerzyć teren inwestycji o część sąsiedniej działki od strony południowej, której jest właścicielem – informują przedstawiciele MZGM.
Na realizację inwestycji spółka chce pozyskać środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Może to być 45 proc. wartości przedsięwzięcia.
Najpierw trzeba jednak wyburzyć stary biurowiec MZGM. Jego rozbiórka ma potrwać do końca sierpnia. Został on wybudowany w 1987 roku jako „czasowe zaplecze Oddziału Obrony Cywilnej. Już wtedy było wiadomo, że musi on zostać wyburzony w ciągu czterech lat od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę, czyli w roku 1989. Tak się jednak nie stało i do początku ubiegłego roku mieściły się w nim biura MZGM-TBS, kiedy spółka przeniosła się do siedziby przy ul. Sienkiewicza 13a.
Wyburzany budynek przy ul. Polnej 7 miał dwie kondygnacje. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosiła 423 m kw.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …