Międzynarodowe forum w Płocku

W ubiegłym tygodniu odbyło się w Płocku drugie Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Dwudniowa konferencja moała na celu stworzenie platformy spotkań przedstawicieli sektorów zaangażowanych w realizację projektów w PPP. Forum to szansa na podzielenie się wiedzą i doświadczeniami odnośnie do realizacji inwestycji w tej formule. To także możliwość promowania projektów inwestycyjnych miast, oferty podmiotów doradczych i partnerów prywatnych. – Płock jest od kilku lat na ścieżce dynamicznego rozwoju. Ten dynamiczny rozwój jest możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu utalentowanych ludzi, których pracą mam zaszczyt kierować w Urzędzie Miasta. Jest to efekt przygotowania i realizacji projektów, na których finansowanie pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej. Mamy świadomość, że nie jest to jedyny sposób pozyskania środków potrzebnych na rozwój miasta i dbanie o mieszkańców. Od kilku lat korzystamy z zapisanych w ustawach możliwości sięgania po współpracę z partnerami prywatnymi – mówił otwierając Forum PPP prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Reklama
W Płocku zakończyła się już realizacja jednego projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Chodzi o termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – głównie placówek oświatowo-wychowawczych – we współpracy z firmą Siemens. To partner prywatny sfinansował przedsięwzięcie. – Ta współpraca nie zawsze była łatwa, ale mogę powiedzieć, że z pewnością była modelowa. Każda ze stron miała oczekiwania, o których wiedziała, że może je zrealizować we współpracy z partnerem. W efekcie miasto osiągnęło swój cel. Program termomodernizacji został zrealizowany w 24 obiektach. Z naszym partnerem będziemy związani przez najbliższych 15 lat. Już od dwóch lat z oszczędności, jakie uzyskujemy na zmodernizowanych obiektach, spłacamy firmie Siemens koszty, jakie poniosła – dodaje Andrzej Nowakowski.
Prezydent Nowakowski dodał, że dotychczasowe doświadczenie miasto zamierza wykorzystać w przygotowaniach do realizacji kolejnych projektów w formule PPP. – Drugi projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej jest już w bardzo zaawansowanej fazie. Do tego mamy jeszcze projekty związane z modernizacją oświetlenia ulicznego czy budowy aquaparku – mówi Andrzej Nowakowski.
Z uczestnikami Forum PPP spotkali się fachowcy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, negocjacji, trenerzy biznesu, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. – W tym roku przygotowaliśmy jeszcze ciekawsze wystąpienia niż przed rokiem: wykłady, warsztaty, przedstawiamy dobre praktyki dla tych wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak konkretnie przygotowuje się projekty PPP, jakie są instrumenty prawne i finansowe. Płock jest jednym z liderów w projektach PPP w Polsce, ale nie tylko duże miasta realizują takie przedsięwzięcia. Również średnie i małe miejscowości, a także bardzo małe gminy. Myślę, że w kolejnej perspektywie finansowej środków unijnych będzie mniej lub zmieni się formuła ich transferu, partnerstwo publiczno-prywatne stanie się bardziej powszechne niż dziś – mówi radca prawny dr Rafał Cieślak sprawujący opiekę merytoryczną nad Forum.
Zastępca prezydenta Płocka Jacek Terebus oraz dyrektor działu efektywności energetycznej Siemens Marek Tobiacelli mówili co można zrobić, żeby poprawić przygotowanie i realizację projektów w formule PPP. – Potrzebny jest przede wszystkim pogłębiony audyt, wywiad z zarządcami i konserwatorami obiektów. Nie proponowałbym opierać się na dokumentacji powykonawczej czy książce obiektu, bo z doświadczenia wiemy, że możemy tam znaleźć przekłamania – mówi Jacek Terebus.

(jac)
fot. UMP

 

Zobacz kolejny artykuł

Projekt przebudowy placu Narutowicza

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy placu Gabriela Narutowicza zostało złożonych sześć …