Inwestycje ważne nie tylko dla płocczan

PKN ORLEN i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprezentowały dwie nowe inwestycje, dzięki którym płocki zakład dołączy do grona wytwórców energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Największa elektrociepłownia gazowo-parowa w Polsce o mocy elektrycznej blisko 600 MWe (megawatów mocy elektrycznej) i cieplnej 530 MWt (megawatów mocy cieplnej) oraz stacja elektroenergetyczna 400/110 kV stanowić będą ważne źródło zasilania północnej i centralnej Polski.
W piątek, 14 lipca dziennikarze i fotoreporterzy mogli przyjrzeć się będącemu w końcowej fazie procesu inwestycyjnego blokowi gazowo-parowemu w Zakładzie rafineryjno-petrochemicznym PKN ORLEN w Płocku. Zwiedzającym zaprezentowano także należącą do PSE stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock, która została rozbudowana pod kątem wyprowadzania mocy z nowego bloku kogeneracyjnego. Zdaniem inwestorów obie inwestycje stanowią niezwykle ważne elementy w procesie zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw energii elektrycznej w centralnej Polsce, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Przypomnijmy, iż pod koniec czerwca odnotowano w Polsce rekordowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, wynoszące w szczycie ponad 22 883 MW.
Blok gazowo-parowy PKN ORLEN
Należąca do PKN ORLEN elektrociepłownia, w której została usytuowana najwyższej klasy turbina gazowa, będzie najwydajniejszym obiektem w Europie Środkowo-Wschodniej, dostarczającym energię elektryczną oraz parę technologiczną. Na terenie płockiej CCGT zakończono już budowę linii blokowej 400 kV oraz wykonano próbę ciśnieniową kotła z wynikiem pozytywnym. Zakończono także płukanie układu olejowego, a Turbozespół został uruchomiony na obracarce. W ostatnim czasie po raz pierwszy podano również napięcie na blok gazowo-parowy od strony linii 400 kV. Rozpoczęcie tzw. „gorącego rozruchu”, co jest rozumiane także jako „pierwszy ogień” na turbinie gazowej, zaplanowane zostało na sierpień. Przewidywany termin oddania bloku do eksploatacji to przełom roku 2017 i 2018. – To druga taka jednostka w Polsce. Pierwsza również należy do PKN ORLEN. Znajduje się we Włocławku. Ta w Płocku będzie największa i o najwyższej sprawności. Innych jednostek tej klasy nie ma w naszym kraju – mówi Marcin Wasilewski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN ORLEN. – Inwestycja poprawi bezpieczeństwo energetyczne zakładu w Płocku, co jest bardzo ważne dla całej gospodarki. Poprzez współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi wpłynie też na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, przede wszystkim w północnej części Polski.
Nowoczesna technologia kogeneracji zastosowanej w bloku gazowo-parowym w Płocku, oparta o gaz ziemny czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla, jest zbliżona do zastosowanej w bloku CCGT we Włocławku. Obie jednostki będą się cechowały wysoką sprawnością, niskim wpływem na środowisko oraz wysokim stopniem wykorzystania w ciągu roku. Wolumen energii elektrycznej wytworzonej w Płocku wielkości 3 TWh zostanie skierowany do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym. Natomiast wytworzona para będzie w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy ORLEN oraz lokalnych odbiorców – trafi między innymi do sieci centralnego ogrzewania.
Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 roku, ORLEN zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN ORLEN podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji Elektrociepłowni.
Stacja elektroenergetyczna Kruszczewo
Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Płock została rozbudowana w celu przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na napięciu 400 kV linii wyprowadzającej moc z nowego bloku PKN ORLEN. Inwestycja trwała 3,5 roku. Dzięki rozbudowie stacji do KSE będzie można wprowadzić z płockiego zakładu do 600 MWe. Synchronizację połączenia zaplanowano na III kwartał. Komercyjne wykorzystanie mocy będzie możliwe na przełomie roku i pomoże zbilansować jej poziom w KSE. Inwestycję udało się zrealizować bez długotrwałych wyłączeń, stanowiących dodatkowe obciążenie dla systemu szczególnie w północnej części kraju. Wybudowane i zmodernizowane pola rozdzielni 400 kV pozytywnie przeszły próby napięciowe i obciążeniowe. Potwierdzono także gotowość do podania napięcia na wybudowaną linię blokową PKN ORLEN. Oprócz planowanego wyprowadzenia mocy z bloku płockiego koncernu, poprzez stację energetyczną Płock wyprowadzana jest także moc z elektrowni Bełchatów linią 400 kV Rogowiec – Płock. Znaczna część mocy przesyłana jest w kierunku północno-zachodnim do stacji 400/220/110 kV Grudziądz, pozostała do stacji 400/220/110 kV Ołtarzew.

 (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Projekt przebudowy placu Narutowicza

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy placu Gabriela Narutowicza zostało złożonych sześć …