Energa Obrót wprowadza zmiany

Ważne dla odbiorców z regionu płockiego

Energa Obrót wprowadza zmianę numeru konta, numeracji faktur i numeru klienta dla odbiorców indywidualnych z obszaru płockiego. Dodatkowo klienci korzystający z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) uzyskają dostęp do nowego serwisu ENERGA24.
W związku z trwającym wdrożeniem nowego systemu obsługi klientów Energa wprowadza zmiany danych identyfikacyjnych dla klientów z obszaru płockiego. W ich efekcie klienci indywidualni otrzymają: nowy numer konta bankowego do dokonywania płatności, nowy numer klienta, nowy sposób numeracji faktur.
Jak informuje nas Beata Ostrowska, rzecznik prasowy Grupy ENERGA, zmiany będą dotyczyć niemal wszystkich klientów indywidualnych z obszaru płockiego. Szczegółowe informacje wraz z fakturami zawierającymi nowe dane będą wysyłane listownie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Docelowo zmiana numeracji dla wszystkich klientów z ww. obszaru planowana jest do końca bieżącego roku.
Dodatkowo klienci z obszaru płockiego otrzymają do dyspozycji nowy serwis internetowy ENERGA24, dostępny pod adresem www.24.energa.pl. Objęci zmianami użytkownicy eBOK otrzymali maile z indywidualnym hasłem tymczasowym oraz informacją o sposobie logowania. Co ważne, dotychczasowe konto eBOK nie będzie już aktualizowane.
Uwaga: Wprowadzane przez Energa Obrót zmiany nie wymagają od klientów z obszaru płockiego podpisywania nowych umów czy aneksów. Pracownicy firmy nie będą też odwiedzali klientów w domach. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …