fot. D. Ossowski

Budowlańcy trzymają się razem

Płocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa funkcjonuje w naszym mieście od 38 lat. W ostatni piątek, 21 października zorganizował – jak co roku – przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Płock, święto Dnia Budowlanych.
Tegoroczne odbyło się w hotelu „Starzyński”. Wzięło w nim udział około 180 osób; większość z nich to umysły ścisłe, inżynierskie, bezpośrednio lub pośrednio mające wpływ na inwestycje w Płocku i regionie. W ważne dla dziesiątek związanych z budownictwem osób zaangażował się też prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, który przyjął na prośbę Oddziału Płockiego honorowy patronat nad obchodami. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli parlamentu RP – posłów: Elżbietę Gapińską i Piotra Zgorzelskiego.
Oprócz samych członków PZITB w sali konferencyjnej hotelu spotkać można było m.in. przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka oraz spółek miejskich, urzędu marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Płocku, Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Zarządu Głównego PZITB w Warszawie, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Naczelnej Organizacji Technicznej Rady w Płocku, bratnich Stowarzyszeń: Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Elektryków Polskich, Miejskiej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, właścicieli i prezesów firm związanych z budownictwem.

Jaki Płock w przyszłości

Jednym z punktów obchodów święta budowlanych było wystąpienie prezydenta Nowakowskiego pt.: „Płock – miasto przyszłości”. Dotyczyło ono perspektyw rozwojowych miasta w obszarze szeroko pojętej gospodarki przestrzennej, infrastruktury technicznej, mieszkalnictwa, polityki pozyskiwania środków do realizacji zamierzeń inwestycyjnych i utrzymania istniejących zasobów majątku Skarbu Państwa. Rozwój miasta jest ściśle związany z potencjalną absorpcją funduszy unijnych, więc tego tematu nie mogło zabraknąć w wystąpieniu prezydenta. Szczególnie w kontekście II i III etapu wewnętrznej obwodnicy Płocka i modernizacji nabrzeża wiślanego. Szat

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …