Będą nowe boiska przy „Szesnastce”?

Pięć firm chce zająć się budową nowych boisk przy Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku.

Już wiosną tego roku uczniowie „Szesnastki” mieli już cieszyć się z nowych boisk przy swojej szkole. Na koniec sierpnia ubiegłego roku Urząd Miasta wybrał wykonawcę inwestycji – firmę Torakol, która za kwotę 990 517 złotych miała wykonać prace. Wprawdzie kwota była wyższa od pierwotnie zabezpieczonej w budżecie miasta, ale radni zdecydowali, że tak ważna dla dzieci i młodzieży inwestycja nie może czekać i zgodzili się na zwiększenie środków.
Torakol to firma specjalizująca się w budowie boisk – dostarczyła między innymi nawierzchnie dla około 100 boisk typu Orlik, placów zabaw, kortów tenisowych, siłowni na otwartym powietrzu, miejsc rekreacji. Niestety wykonawca nie rozpoczął prac. Dlatego w Urzędzie Miasta zapadła decyzja o zerwaniu kontraktu, a na wykonawcę została nałożona kara w wysokości 10 proc. wartości inwestycji.
Z tego powodu przetarg na przebudowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 16 trzeba było powtórzyć. Swoje oferty złożyło pięć firm: SpeedIvest z Wołomina z kwotą 984 tysięcy złotych, EVERSPOORT z Warszawy – 994 605,91 złotych, Panorama Obiekty Sportowe z Piaseczna – 1 081 030,47 złotych, Firma Remontowo-Budowlana „Lipowski” z Płocka – 1 162 350 złotych oraz Ada-Light z Bud Kozickich – 964 605,37 złotych. Na realizację inwestycji Urząd Miasta przeznaczył kwotę 1 mln złotych.

Reklama
Inwestycja ma obejmować wyburzenie istniejących dziś boisk, chodnika oraz stanowiska do rzutu kulą. W ich miejsce powstaną nowoczesne obiekty sportowe z nawierzchnią poliuretanową. Będą to boiska: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, bieżnia trzytorowa, piłkochwyty. Od głównego wejścia do szkoły do terenów sportowych będzie prowadził nowy chodnik. Będą też ławki i kosze na śmieci. Cały teren sportowy będzie monitorowany.
Termin zakończenia prac to 30 sierpnia tego roku.

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …