Andrzej Hancyk zwolniony

Prezydent Płocka wypowiedział umowę o pracę pełnomocnikowi do spraw strategicznych inwestycji drogowych Andrzejowi Hancykowi. Powodem była utrata zaufania w związku z narażeniem miasta na szkodę finansową.
Decyzja o wypowiedzeniu Andrzejowi Hancykowi umowy o pracę zapadła w piątek, 17 grudnia: – Powodem wypowiedzenia umowy o pracę była utrata zaufania w związku z narażeniem miasta na szkodę finansową. Ma to związek ze sporem z wykonawcą czwartego odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu, firmą Polimex. Wyrok sądu potwierdził, że wstrzymanie płatności za wykonane roboty i uznanie ich za kary umowne było niezgodne z prawem – mówi p.o. sekretarza miasta Marcin Uchwał.
Spór pomiędzy wykonawcą czwartego odcinka dróg dojazdowych, konsorcjum firm: Polimex – Mostostal SA, Doprastav a.s., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „Wereszczyński”, a Urzędem Miasta miał miejsce jeszcze podczas budowy. To wtedy konsorcjum wskazało błędy w projekcie. Droga miała zostać oddana do użytku w 2009 roku. Jednak przez rok była zamknięta dla ruchu, korzystali z niej wyłącznie rowerzyści i urządzający sobie wyścigi motocykliści. Wykonawca proponował, żeby miasto zgodziło się na oddanie jej do ruchu i przygotowało projekt, według którego będzie można inwestycję dokończyć. Ostatecznie w ubiegłbym roku doszło do ugody. Polimex zobowiązał się dokończyć budowę i umocnić osuwające się skarpy, a miasto miało zapłacić zaległe rachunki na kwotę ponad 10 mln zł. Wykonawca umocnił skarpy, na ile było to możliwe, jednak Urząd Miasta wypłacił jedynie niewielką część pieniędzy. Kwota blisko 10 mln złotych nadal pozostała nieuregulowana. To właśnie zawiodło obie strony sporu do sądu. W listopadzie tego roku płocki Sąd Okręgowy zdecydował, że Urząd Miasta musi zapłacić ponad 9,7 mln zł oraz odsetki w kwocie, jaka zostanie naliczona do dnia zapłaty.
Andrzej Hancyk pracował w Urzędzie Miasta od 2003 roku. Początkowo był pełnomocnikiem prezydenta do spraw budowy nowej przeprawy mostowej. Nadzorował wykonanie mostu Solidarności oraz dróg dojazdowych do niego. Potem objął funkcję pełnomocnika do spraw strategicznych inwestycji drogowych.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Przetarg na remont molo unieważniony

Odsuwa się remont płockiego molo. Urząd Miasta unieważnił przetarg na wykonanie prac. Złożone oferty były …

Powstanie nowoczesny parking

Za budynkiem przy ul. Tumskiej 13 powstanie parking na około 100 samochodów. Pierwsze prace już …