116 milionów w subregionie płockim

Budowa i modernizacje dróg, doposażenie i remonty placówek ochrony zdrowia i instytucji kultury oraz wsparcie dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. W tym roku władze województwa mazowieckiego przeznaczą na ten cel jedną trzecią budżetu. 116 mln złotych trafi do subregionu płockiego.
– Przełamaliśmy kryzys. Tegoroczny budżet zapowiada się wyjątkowo ambitnie i prorozwojowo. Tylko na inwestycje przeznaczymy ponad 1 miliard złotych. W subregionie płockim zrealizujemy wiele potrzebnych przedsięwzięć. Ponad 82 milionów złotych przeznaczymy na modernizację i budowę nowych dróg. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej będziemy mogli przekazać część środków na programy wsparcia dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Szef komisji budżetu Sejmiku Wojewódzkiego Mirosław Adam Orliński zwraca uwagę przede wszystkim na inwestycje drogowe, które w tym roku się rozpoczną bądź będą kontynuowane. – Będziemy poprawiać bezpieczeństwo na drogach między innymi poprzez budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich – mówi Mirosław Adam Orliński.
O szczegółach tegorocznych inwestycji drogowych opowiada dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin – Płock Michał Górecki. – Przyjęliśmy dwuletni cykl inwestycyjny, który pozwala na wykonywanie prac przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W tym roku główną inwestycją będzie kontynuacja budowy obwodnicy Gąbina. Już teraz widać, jak droga będzie przebiegać. Zaplanowany na koniec września tego roku termin zakończenia robót jest niezagrożony – mówi Michał Górecki.
W miejscowości Wymyśle powstanie rondo. Do 2020 roku przebudowana zostanie ulica Płocka w Sierpcu. Zakończy się remont kluczowego dla mieszkańców Gostynina skrzyżowania ulic Legionów Polskich i Kościuszki, gdzie powstaje rondo. Trwają też prace nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym. Mają się one rozpocząć w tym roku i zakończyć w przyszłym – koszt to 5 mln złotych. To oczywiście tylko część inwestycji, ponieważ zaplanowano także remonty dróg. Dzięki wsparciu z budżetu województwa przebudowywane będą także drogi powiatowe i lokalne, szczególnie te, które są wykorzystywane przez rolników.
Kilkanaście milionów złotych trafi do szpitala na Winiarach w Płocku na zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz dostosowanie części obiektów do przepisów przeciwpożarowych. Środki finansowe zainwestowane zostaną także w szpital w Gostyninie – Zalesiu.

Dobre wieści dla działkowców i muzeów
Samorząd województwa będzie też wspierał organizacje pozarządowe. Dla nich przeznaczono w sumie 24,5 mln złotych. Wzorem lat ubiegłych na pomoc finansową mogą liczyć sołectwa oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Po raz pierwszy środki z budżetu województwa trafią także do działkowców z Mazowsza na budowę infrastruktury na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. – Na Mazowszu jest 450 ogrodów działkowych. Nie ukrywam, że do pomocy działkowcom zainspirowały nas działania płockiej Rady Miasta – mówi Adam Struzik.
Ponad 9 mln złotych trafi w sumie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. To pieniądze na zakończenie budowy kamienicy przy ul. Kolegialnej 6. – W tym budynku znajdą się między innymi sala konferencyjna, pomieszczenia do działalności edukacyjnej oraz dwie wystawy stałe: Art Deco oraz wystawa poświęcona wybitnym płocczanom. Nowy budynek będzie gotowy jesienią tego roku. Potem będziemy potrzebowali jeszcze około pół roku na przygotowanie wystaw i udostępnienie ich zwiedzającym – mówi dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj.
Także w tym roku blisko 1 mln złotych trafi do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na modernizację i adaptację na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. W przyszłym roku będzie to kwota 5,5 mln złotych.
3,6 mln złotych otrzyma Teatr Dramatyczny w Płocku na modernizację osprzętu elektro-akustycznego. Blisko 15 mln złotych zostanie przeznaczonych na rewitalizację zabytków. 355 mln złotych trafi do przewoźników kolejowych – Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

  tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …