Stypendia od starosty

Sporo pracy miał starosta płocki Michał Boszko podczas wizyty w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Były to miłe obowiązki, bo starosta aż 87 uczniom wręczył stypendia.
Stypendium starosty płockiego „Stypendium – twoją szansą” przyznawane jest raz w semestrze uczniom, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, mieli co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz wykazali się dużą aktywnością, zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej. O wysokości stypendium decyduje jednak średnia. Od średniej 3,50 do 3,99 stypendium wynosi 150 zł, między 4,00 a 4,49 – 250 zł, natomiast powyżej 4,5 – 400 zł.
Oprócz starosty Michała Boszko do „Staszica” przyjechali także m.in. wicestarosta Jan Ciastek, przewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki, szef płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego Michał Twardy, szef płockiej delegatury urzędu wojewódzkiego Radosław Lewandowski. – Szkoła ma piękny dorobek. Wasz czas, drodzy uczniowie, wpisuje się w czas bogatej tradycji tej szkoły. Cieszę się, że możemy się spotkać z wami, waszymi rodzicami. Gratuluję stypendystom, bo oni pokazują, że nie marnują czasu, że potrafią wykorzystać warunki stworzone przez szkołę. Dyrekcji i nauczycielom gratuluję tak licznego grona stypendystów – mówił starosta Michał Boszko.
Za najwyższą średnią ocen i szczególne osiągnięcia nagrodzonych zostało ośmiu uczniów liceum ogólnokształcącego oraz siedmiu technikum. Stypendia po 250 zł otrzymało 18 uczniów liceum, 5 technikum i 1 zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast stypendia za średnią powyżej 3,5 dostało 22 uczniów liceum, 23 technikum oraz 3 zasadniczej szkoły zawodowej. Swoistymi klasowymi rekordzistami zostali uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego. Na 32 uczniów aż 18 otrzymało stypendia.
– Istotne jest to aby wiedza zdobyta w szkole została wykorzystana w późniejszym życiu. Staramy się naszym uczniom zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, inspirować, rozwijać ich zainteresowania – mówiła Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, dyrektor ZS im. Stanisława Staszica. I wyliczała, że najwyższa średnia w szkole to 4,93 i należy do uczennicy technikum, w liceum zaś najwyższa średnia to 4,78, a w zasadniczej szkole zawodowej 4,0. Na ręce dyrektor szkoły wpłynęły też listy gratulacyjne m.in. od płockiej delegatury kuratorium. „To święto tych uczniów, którzy wykorzystali swój talent do nauki” – napisał w swoim liście burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak, któremu obowiązki zawodowe nie pozwoliły na obecność na uroczystości.
Samo wręczanie symbolicznych dyplomów potwierdzających otrzymanie stypendium trwało dobrych kilkadziesiąt minut. W imieniu uczniów staroście dziękowali Katarzyna Żabka i Kamil Sitkiewicz. W związku z tym, że wręczanie stypendiów odbywało się w wigilię Dnia Kobiet, były kwiaty od starostwa dla dyrektor szkoły i przewodniczącej Rady Rodziców. Uczniowie natomiast zaprezentowali artystyczny program związany z Dniem Kobiet. Było lirycznie i nastrojowo, ale nie zabrakło też elementów humorystycznych. A na zakończenie przedstawiciele męskiej części szkolnej społeczności wręczyli bukieciki kwiatów wszystkim paniom, które były na widowni.    (gsz)
fot. Grzegorz Szkopek

Zobacz kolejny artykuł

Gala w Gąbinie

Po raz piąty w Gąbinie odbyła się „Gala noworoczna”. Jej gwiazdą był Krzysztof Hanke, aktor, …