Najnowsze informacje
fot. Grzegorz Szkopek

Program „Bezpieczna +” w „Staszicu”

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zakończył się program „Bezpieczna +”. Jego ostatnim akcentem było wigilijne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców DPS-u w Koszelewie.
„Bezpieczna +” to rządowy program, z którego szkole i powiatowi płockiemu udało się pozyskać środki na realizację różnorodnych przedsięwzięć. Celem działań w ramach programu było m.in. rozwijanie i kształtowanie postaw prospołecznych uczniów, rozwijanie empatii, aktywności wolontariackiej, uczenie tolerancji. Szkolnym koordynatorem projektu był wicedyrektor Sławomir Sztygiel.
Jedno z przedsięwzięć pod hasłem „Zostań moim kumplem” było cyklem biwaków. Kolejne, czyli „Edukacja przez teatr”, zaowocowało etiudą teatralną „Myślę i czuję. Nie biorę”, która przestrzegała przed braniem dopalaczy.
W program włączył się też „Klub ośmiu”, czyli wolontariusze ze „Staszica”. Pod hasłem „Wolontariusze Staszica budują lokalną solidarność społeczną” i pod okiem opiekunek klubu, Marzeny Sosińskiej i Kamili Krakowskiej, zorganizowali minispartakiadę dla uczniów niepełnosprawnych i dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mocarzewie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach. Byli też organizatorami wigilijnego spotkania dla podopiecznych DPS-u w Koszelewie. To był ostatni akcent programu „Bezpieczna +” w „Staszicu”.
Na spotkaniu pojawiło się kilkunastu mieszkańców DPS-u i ich opiekunowie. Oczywiście nie zabrakło wolontariuszy, a także m.in. dyrektor „Staszica” Danuty Kowalkowskiej-Fiłoniuk, ks. Roberta Kamińskiego, radnego Jakuba Ziółkowskiego oraz szefa gąbińskiego posterunku policji. Jak przystało na spotkanie wigilijne, były życzenia, dzielenie się opłatkiem i kolędy, które zagrał i zaśpiewał zespół ze „Staszica”, a do śpiewu przyłączyli się również goście. Na stole pojawiły się wigilijne potrawy, m.in. barszczyk z pasztecikiem, kapusta z grochem, smażona ryba, pierogi. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Gala w Gąbinie

Po raz piąty w Gąbinie odbyła się „Gala noworoczna”. Jej gwiazdą był Krzysztof Hanke, aktor, …

Kolędowanie w Gąbinie

W Gąbinie powstaje nowa tradycja – kolędowanie Chóru Miasta i Gminy Gąbin w parafialnym kościele. …