Cyfrowy projekt w Gąbinie

Projekt mający przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin nabiera rozpędu. Gotowe są listy osób zakwalifikowanych do projektu. Rozstrzygnięto też przetarg na dostawę sprzętu.
Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,1 mln zł. Całość finansowana jest ze środków unijnych. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej bądź stopnia niepełnosprawności. W jego ramach sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu trafi do 80 gospodarstw domowych oraz 13 instytucji podległych samorządowi. To m.in. szkoły, biblioteka, ośrodek kultury. Dla 160 osób zostaną przeprowadzone szkolenia z obsługi komputera i korzystania z internetu.
Uczestnikami projektu mogły zostać m.in. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Do udziału w projekcie uprawnieni są mieszkańcy miasta i gminy Gąbin nieposiadające komputera i dostępu do internetu w gospodarstwie domowym.
Komisja rekrutacyjna wyłoniła listę 80 osób, które zakwalifikowały się do projektu i mogą liczyć na komputery i dostęp do internetu. Jest też lista rezerwowa, na której znalazło się dziewięć osób. Prawdopodobnie przed wakacjami rozpoczną się szkolenia z podstawowej obsługi komputera i internetu. Ale wcześniej beneficjenci projektu podpiszą specjalne umowy. Będą musieli zobowiązać się w nich, że w wypadku przeprowadzki poza teren gminy zwrócą komputery, muszą też o nie dbać, wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem i oczywiście nie mogą ich sprzedać. Umowy będą obowiązywać przez pięć lat. Do końca tego roku dostęp do internetu opłacany będzie w ramach projektu. Później przez pięć lat ma go sponsorować gmina.
Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu: 184 laptopów wraz z oprogramowaniem. Z tego 104 komputery będą wykorzystywane w jednostkach podległych samorządowi. Przetarg wygrała firma z Warszawy, która za dostarczenie komputerów zaproponowała kwotę nieco ponad 714 tys. zł. Kolejnym etapem będzie ubezpieczenie sprzętu i przetarg na dostawę internetu.     (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Gala w Gąbinie

Po raz piąty w Gąbinie odbyła się „Gala noworoczna”. Jej gwiazdą był Krzysztof Hanke, aktor, …