Różnice pomiędzy pozabankowym pożyczaniem długoterminowym a kredytem z banku

Pożyczanie długoterminowe w poprzednim roku w sektorze pozabankowym stanowiło 20 % wszystkich udzielonych pożyczek. Natomiast kiedy weszły na rynek cieszyły się niewielkim zaufaniem i raptem 3 % udziałem. Co jest przyczyną tak silnego wzrostu?

Wymagania firm pożyczkowych vs banków

Firmy pożyczkowe tak naprawdę niewiele różnią się od komercyjnych banków w kontekście pożyczania długoterminowego na cele konsumpcyjne, a analizy ekspertów tylko to potwierdzają http://www.e-busines.info.pl/pozyczki-online-pozabankowe-chwilowki/dlugoterminowe-na-raty/.  Zasadniczą różnicą między kredytem a pożyczką długoterminową jest cena oraz sposób weryfikacji i przyznania pieniędzy.

Kredyt bankowy zawsze wiąże się z dokładną analizą dokumentów oraz zdolności i historii kredytowej klienta. Ponadto, często koniecznym jest spotkanie z konsultantem w placówce banku.

Banki dyskwalifikują wszystkich posiadaczy negatywnej historii kredytowej oraz pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.

Pozabankowe instytucje pożyczkowe zautomatyzowały cały proces ubiegania się o pożyczkę i całość formalności można przeprowadzić przez internet. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a zasady są nieco mniej restrykcyjne.

Starając się o pozabankową pożyczkę długoterminową można przedstawić dochody pochodzące z innych źródeł niżeli zatrudnienie na umowę o pracę. Instytucje pożyczkowe akceptują różnego typu dochody i zdarzają się firmy akceptujące brak zatrudnienia na umowę, o ile klient jest w stanie udowodnić, że posiada comiesięczne wpływy.

Koszt i forma pożyczki długoterminowej

Koszty długoterminowego pożyczania w firmach pozabankowych są w niektórych przypadkach znacznie wyższe niż w bankach, czasem jednak różnica jest niewielka, choć zawsze zauważalna. Powodów jest kilka.

Należy pamiętać, że instytucje pożyczkowe są przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, a więc obowiązują je w tej materii te same obowiązki i prawa co banki. Różnica jednak leży w opodatkowaniu tych instrumentów oraz pochodzeniu kapitału.

Banki mają swobodę w obracaniu nieswoimi pieniędzmi. Kredyty są więc finansowane z kapitału klientów, którzy swoje pieniądze trzymają na lokatach czy na kontach oszczędnościowych. Pieniądze te są w stałym obiegu i dzięki temu mogą na siebie zarabiać.

Instytucje pożyczkowe płacą wyższe podatki, a pieniądze są w całości kapitałem właściciela firmy lub/i wspólników czy akcjonariuszy. Stąd właśnie wyższy koszt, który jest konieczny aby firma była rentowna.

Jeśli chodzi o formę pożyczki, niczym się ona nie różni od kredytu w banku. Raty płacone są każdego miesiąca, a dzień spłaty ustala się przed podpisaniem umowy. Niektóre firmy oferują możliwość chwilowego zawieszenia spłat rat, na wypadek trudnych sytuacji losowych. Raty pożyczki są stałe, klient ma możliwość przedterminowej spłaty zadłużenia i jak w przypadku banków ma prawo do otrzymania zwrotu części kosztów odsetek.

Koszty pozaodsetkowe pożyczki w zasadzie niewiele różnią się od kosztów kredytu bankowego. W obu przypadkach klient ponosi opłaty za odsetki, prowizję, marżę, opłatę przygotowawczą czy opłatę od udzielenia kredytu/pożyczki.

W bankach największym kosztem są prowizja i odsetki, które rozkładają się mniej więcej po połowie. W instytucjach pożyczkowych największym kosztem jest przeważnie prowizja.

Kto pożyczy długoterminowo w banku?

Jeżeli chodzi o bankowe zasady weryfikacji klientów to są one sztywne i wszystkim dobrze znane. Wymogiem absolutnym jest posiadać dość wysoki dochód oraz umowę o pracę (rentę lub emeryturę), gdyż inne dochody jak świadczenia socjalne, nie są akceptowane.

Punktem drugim jest historia kredytowa, która nie może zawierać negatywnych wątków. Osoby zadłużone, których zobowiązania są przeterminowane, czyli zanotowane już w BIK czy innych biurach informacji gospodarczej, będą miały ogromy problem aby uzyskać z powodzeniem nawet niewielki kredyt bankowy.

Kto pożyczy długoterminowo w firmie pożyczkowej?

Warunki konieczne jakie spełnić musi każdy klient pozabankowej instytucji pożyczkowej to:

 • posiadanie minimalnego wieku określonego regulaminem własnym każdej firmy
 • regularny dochód
 • aktualny dowód osobisty
 • adres zamieszkania na terenie kraju
 • osobiste konto bankowe
 • aktywny numer telefonu komórkowego
 • relatywnie dobra historia kredytowa – brak zaległości wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek w innych firmach.

Wymagania dotyczące dochodu

Pozabankowa pożyczka ratalna jest znacznie bardziej dostępna, szczególnie dla osób utrzymujących się z innych źródeł niż tylko umowa o pracę. Firmy pożyczkowe są skore współpracować z każdym kto dowiedzie dochód przekraczający 700 zł netto i nie ważne czy pieniądze pochodzą z zasiłku dla bezrobotnych, umowy zlecenia czy o dzieło itd.

Aby potwierdzić swoje dochody, instytucje pożyczkowe przeważnie proszą jeden z dokumentów:

 • – zaświadczenie o zarobkach – wystawiane przez pracodawcę,
 • – zaświadczenie o zatrudnieniu
 • – umowę o pracę
 • – kwity płacowe wystawiane co miesiąc przez pracodawcę
 • – wyciąg z osobistego konta bankowego,
 • – PIT 11, PIT 40,
 • – dokumenty potwierdzające przyznanie emerytury i renty wraz z potwierdzeniem wysokości świadczenia
 • – opłacone rachunki za media

Co z historią kredytową?

Weryfikacja w bazach dłużników jest dziś stosowana przez niemal wszystkie firmy udzielające pożyczki długoterminowe. Ma to ogromne znaczenie z uwagi na to, że istnieje dość liczna grupa klientów przekredytowanych, czyli posiadających zbyt wiele pożyczek i kredytów, co wpływa na problemy w ich regularnym opłacaniu.

Udzielanie kolejnych zobowiązań takim klientom jest nierozsądne, bowiem dla firmy oznacza to prawdopodobnie utracenie środków, a dla klienta pogłębienie trudnej już sytuacji finansowej.

Aby zapobiegać zjawisku przekredytowania oraz spirali zadłużenia instytucje pożyczkowe weryfikują swoich klientów w kontekście zadłużeń w innych firmach pozabankowych, często ignorując zadłużenia niemające szczególnego wpływu na kondycję finansową klienta (niespłacone mandaty, nieuregulowane rachunki).

Powodem pomijania takich opóźnień jest fakt iż wielu konsumentów zwyczajnie zapomina o swoich opłatach, co nawet potwierdzają analizy Biura Informacji Kredytowej. Jednocześnie posiadanie niewielkiego zadłużenia nie stanowi aż tak wielkiego problemu dla firm pożyczkowych, o ile nie jest to dług typowo „pożyczkowy”.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że funkcjonują również firmy gotowe udzielić chwilówki bez weryfikacji BIK, które akceptują podwyższony poziom ryzyka jaki się z tym wiąże. Jednak biorąc po uwagę, że ryzykują oni własnym kapitałem to należałoby uznać, że mają pełne prawo dysponować nim w dowolny sposób.

Zobacz kolejny artykuł

Czym różni się chwilówka od zwykłej pożyczki?

Szybkim pożyczkom gotówkowym udzielanym przez firmy pozabankowe bez wątpienia nie można odmówić popularności. Są to …