Najnowsze informacje
fot. Ze zbiorów UMiG Drobin

Stypendium od premiera

Kolejny uczeń drobińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego został stypendystą prezesa Rady Ministrów. Tym razem stypendium premiera otrzymała Karolina Krupińska.
Drobiński ogólniak od czterech lat ma w swoich szeregach uczniów, którzy otrzymują stypendium premiera. Może je dostać tylko jeden uczeń danej szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, wzorowe zachowanie i jest jednocześnie uczniem z najwyższą średnią w swojej szkole.
W drobińskim ogólniaku w 2012 i 2013 r. stypendystą premiera był Rafał Gajewski, dziś student Politechniki Warszawskiej. W ubiegłym roku stypendium otrzymał Dariusz Żółtowski, obecnie uczeń klasy III liceum.
Teraz stypendium premiera na rok szkolny 2015/2016 dostała Karolina Krupińska, która jest tegoroczną maturzystką. Dyplom odebrała z rąk Doroty Sokołowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podczas uroczystości, która odbyła się w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.
Niespodziankę stypendystce sprawił burmistrz Drobina Andrzej Samoraj. Stawił się na uroczystości i wręczył Karolinie Krupińskiej bukiet róż wraz z gratulacjami. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Nagrody za odpady

W Urzędzie Miejskim w Raciążu wręczono nagrody zwycięzcom pierwszej edycji konkursu „Mieszkańcy Raciąża segregują śmieci”. …

Za niska frekwencja

Na panewce spaliło referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Wszystko za sprawą zbyt …