Zmiany w parafiach diecezji płockiej

Od 1 lipca w jedenastu parafiach diecezji płockiej, w tym między innymi w Płocku, Bielsku, Płońsku, Staroźrebach, Ciechanowie i Mławie, pracę rozpoczną nowi proboszczowie. Także w siedmiu parafiach księża wikariusze obejmą funkcję administratorów parafii. Siedmiu kapłanów przejdzie natomiast na emerytury.

Nowych proboszczów mianował biskup płocki Piotr Libera. Rozpoczną oni pracę kapłańską w jedenastu parafiach. Nominacje wręczone będą pod koniec maja.
Otrzymali je: ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak (proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku), został mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie; ksiądz kan. mgr Sławomir Piotr Filipski (proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie; ksiądz kan. mgr Tadeusz Jabłoński (proboszcz parafii pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej; ksiądz mgr Krzysztof Jerzy Kosewski (proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, z siedzibą w Kępie Polskiej), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu; ksiądz kan. mgr Sławomir Krasiński (proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie; ksiądz mgr Waldemar Marciniak (proboszcz par. pw. św. Bartłomieja w Zeńboku), został mianowany proboszczem parafii pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie; ksiądz kan. mgr Janusz Rumiński (proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku; ksiądz mgr Bogusław Sabat (proboszcz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Kuczborku; ksiądz mgr Krzysztof Zakrzewski (proboszcz parafii pw. św. Antoniego Łukomiu), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach; ksiądz mgr Jerzy Antoni Zdunkiewicz (proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku; ksiądz mgr Witold Zembrzuski (proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Królewie), został mianowany proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie.
Także od 1 lipca biskup Piotr Libera nadał wikariuszom z dwudziestoletnim stażem nominacje administratorów parafii. Te otrzymali: ks. mgr Jarosław Wojciech Borek wikariusz parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu (mianowany administratorem parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku); ks. mgr Piotr Gątarek, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku (mianowany administratorem parafii pw. św. Stanisława BM w Bonisławiu); ks. mgr Marek Grzeszczak, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku (mianowany administratorem parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie); ks. mgr Piotr Szczepan Marzec, nauczyciel w Szkołach Katolickich w Płocku (mianowany administratorem parafii pw. św. Bartłomieja w Zeńboku); ks. mgr Adam Milewski, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie (mianowany administratorem parafii pw. św. Zygmunta w Królewie); ks. mgr Tomasz Kazimierz Milewski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Kuczborku (mianowany administratorem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, z siedzibą w Kępie Polskiej); ks. mgr Mariusz Stasiak, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni (mianowany administratorem parafii pw. św. Antoniego w Łukomiu).
Z dniem 30 czerwca na emeryturę przejdą proboszczowie siedmiu parafii: ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie; ks. prał. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie; ks. kan. Franciszek Antoni Kuć, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bonisławiu; ks. kan. Henryk Lipka, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie; ks. Tadeusz Łebkowski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku; ks. kan. Józef Różański, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku; ks. kan. dr Marek Krzysztof Zawadzki, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
Biskup płocki podjął także decyzję o powierzeniu Zgromadzeniu Misjonarzy Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy (Misjonarze Klaretyni), placówki duszpasterskiej w Płocku. Od 1 lipca Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów podejmie posługę duszpasterską w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

rad
fot. DarO

Zobacz kolejny artykuł

Na trasę trzeba poczekać

Po raz kolejny płoccy radni rozmawiali o perspektywach budowy trasy szybkiego ruchu S10 w bezpośrednim …