Najnowsze informacje

Złożył ślubowanie

Na ubiegłotygodniowej sesji rady miasta prezydent Milewski złożył ślubowanie, rozpoczynając w ten sposób drugą kadencję. Tym razem nie wygłosił tradycyjnego expose, zachęcając jedynie do przeczytania wydanej w czasie kampanii wyborczej książki „Płock 2011”. Po złożeniu ślubowania przez prezydenta radni przyjęli uchwałę o rezygnacji Mirosława Milewskiego z mandatu rajcy miejskiego.
„Obejmując urząd prezydenta miasta Płocka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Płocka”. Po wygłoszeniu tych słów Mirosław Milewski oficjalnie rozpoczął kierowanie miastem w kolejnej kadencji. Od przewodniczącego rady, Tomasza Korgi, otrzymał łańcuch, na którym obok wielkiego reprezentacyjnego herbu miasta widnieją godło RP i herb Mazowsza Płockiego oraz klucz do bram miasta.
– Miasto to moje życie, a ratusz to moje miejsce pracy – powiedział po złożeniu ślubowania Mirosław Milewski. – Będę starał się być jak najlepszym gospodarzem. Zachęcam wszystkich do współpracy, dla każdego jest miejsce w zarządzaniu miastem.
Cele, jakie Mirosław Milewski postawił sobie i podwładnym na najbliższe cztery lata, będą wymagały wiele pracy. Do najważniejszych zaliczył między innymi zmniejszenie bezrobocia do 11%. Ma w tym pomóc uruchomienie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz stworzenie grodzkiego urzędu Pracy. Do poprawy bezpieczeństwa ma się przyczynić rozbudowa monitoringu ulic oraz większe środki na dodatkowe patrole policji i Straży Miejskiej. W tej kadencji mają powstać dwie obwodnice, które udrożnią ruch komunikacyjny w mieście. Planowana jest budowa dwóch linii tramwajowych oraz remonty dróg.
Prezydent planuje zwiększenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz stypendiów dla uczniów. Do rozwoju turystyki ma się przyczynić rozbudowa ogrodu zoologicznego, budowa ścieżek rowerowych i stoku narciarskiego. Do 2010 roku w Płocku ma powstać 1 tysiąc mieszkań wybudowanych przez gminę.
Przez najbliższe cztery lata będą stabilne podatki nakładane przez gminę. Według zapewnień prezydenta, mogą wzrastać tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne.
Ponieważ planowane inwestycje tylko w niewielkiej części będą mogły być pokryte ze środków budżetowych miasta, dlatego samorząd ma starać się o co najmniej 600 mln złotych dotacji z Unii Europejskiej oraz 300 mln złotych z innych źródeł. 
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …