Najnowsze informacje

Zamkowy Jubileusz

W pięknej sali rycerskiej Muzeum – Zamku w Oporowie odbyła się uroczystość jubileuszowa związana z 55-leciem istnienia tej zasłużonej placówki polskiej kultury. W piętnastowiecznym zamku można podziwiać dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego z okresu od XVI do początków XX wieku, fotografie, dokumenty i przedmioty codziennego użytku. Muzeum powstało w 1949 roku dzięki staraniom wojewódzkiego konserwatora zabytków w Łodzi – Zbigniewa Cieklińskiego.
Ta ważna placówka muzealna zatrudnia aktualnie 15 osób, w tym czterech pracowników naukowo-oświatowych. Jej dyrektor – Grażyna Kin-Rzymkowska z dumą podkreślała, iż od pewnego czasu muzeum staje się coraz bardziej znane w Polsce, co potwierdza podwojona liczba turystów przybywających do Oporowa w ciągu ostatnich dwudziestu lat, obecnie około 15 tysięcy osób. Trzeba też nadmienić, iż w 2002 roku minister kultury przyznał oporowskiemu muzeum nagrodę za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie pt. „Wydarzenie muzealne roku”.
Zamkowa sala rycerska była świadkiem nie tylko historii życia rodów dóbr oporowskich, ale również kilkudziesięciu koncertów poetycko-muzycznych, często z udziałem znanych artystów. Gościli tu pianiści: Regina Smendzianka i Zbigniew Szymonowicz, skrzypkowie: Wanda Wiłkomirska, Zenon Płoszaj, aktorzy: Ludwik Benoit, Wojciech Siemion, Olgierd Łukaszewicz, Janusz Zakrzeński. W ostatnich latach spektakle teatralne na dziedzińcu zamkowym wystawia Teatr Dramatyczny z Płocka. Wśród 120 osób zgromadzonych na jubileuszowym spotkaniu największą owacją przyjęto obecność Ewy i Juliusza Karskich z Warszawy, potomków ostatniego właściciela zamku. Wśród wielu gratulacji, jakie złożono na ręce dyrektor Grażyny Kin-Rzymkowskiej na uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez Andrzeja Urbaniaka – dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach: „liczne dokonania i sukcesy uczyniły z oporowskiej placówki prawdziwą świątynię sztuki, będącą powodem dumy i satysfakcji dla środowiska, ludzi i kultury naszego regionu, a zarazem doskonałego ambasadora współczesnej kultury powiatu kutnowskiego i na terenie całego kraju”.
Do tych gratulacji przyłącza się również nasza redakcja.

Tekst i fot.: Z. Wroński

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …