Zachęcają żołnierze „terytorialsów”. Można się zgłaszać w Płocku i Sierpcu

Na terenie całego kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 26 kwietnia. W naszym regionie przedstawiciele 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej spotkają się z zainteresowanymi służbą w Płocku i Sierpcu.
Z przedstawicielami Brygady będzie się można spotkać w Powiatowych Komisjach Lekarskich, zgodnych z zameldowaniem zainteresowanych. Żołnierze 6MBOT będą zachęcać do służby w jej szeregach. Każdy ochotnik uzyska informację na temat zasad rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej. Na osoby zainteresowane służbą w Brygadzie będzie czekała prezentacja wyposażenia indywidualnego żołnierza oraz obsługiwanego sprzętu.
Przed komisją mogą się stawić mężczyźni urodzeni w 2000, a także roczniki 1995–1999, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja dotyczy również osób urodzonych w latach 1998-1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet urodzonych w latach 1995-2000, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.
Mieszkający w Płocku i okolicach zapraszani są do Powiatowej Komisji Lekarskiej przy al. Kilińskiego 12. Kwalifikacje potrwają od 11 lutego do 12 marca. Z kolei zainteresowani z Sierpca i powiatu sierpeckiego mają swoją Komisję Lekarską przy ul. Przemysłowej 2 (od 28 lutego do 19 marca).
6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i 65 blp w Pomiechówku . Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak, oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

(t)
fot. 6MBOT

Zobacz kolejny artykuł

Przetarg na remont mostu

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na remont mostu im. Legionów Piłsudskiego. W ramach prac drogowcy …