Za żłobki i przedszkola

Od stycznia przyszłego roku, miesięcznie o trzydzieści złotych obniżone będą opłaty za usługi świadczone przez żłobki miejskie. Mniej o trzydzieści pięć złotych zapłacą także rodzice dzieci korzystających z zajęć w przedszkolach prowadzonych przez samorząd miejski. Zamiast osiemdziesięciu i osiemdziesięciu pięciu złotych, rodzice zapłacą po pięćdziesiąt zł. Tyle będzie wynosiła tak zwana opłata stała.Decyzję o obniżeniu opłat podjęli radni na ostatniej Sesji Rady Miasta. Pozytywnie zaopiniowali projekt dotyczący trzydziestozłotowej i trzydziestopięciozłotowej obniżki w przypadku opłaty stałej. Teraz zarówno w żłobkach, jak i przedszkolach będzie ona wynosiła pięćdziesiąt złotych. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu będzie składała się z dwóch części: opłaty stałej i opłaty za wyżywienie. Od stycznia łączny koszt za pobyt dziecka w żłobku wyniesie sto dwadzieścia zł osiemdziesiąt groszy. Składa się na to opłata stała i koszt wyżywienia (dzienna stawka żywieniowa w kwocie trzy zł osiemdziesiąt gr.). Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli od stycznia miesięcznie będą płacili sto trzydzieści cztery zł (opłata stała plus stawka żywieniowa w kwocie czterech złotych za trzy posiłki dziennie lub dwa złote za jeden posiłek i obiad). Żadnej opłaty nie będą uiszczali rodzice dzieci sześcioletnich, spełniających obowiązek szkolny, które nie będą korzystały z wyżywienia a ich czas pobytu w przedszkolu nie przekroczy pięciu godzin.
Łącznie roczne koszty wdrożenia obniżki w przypadku żłobków wyniosą około trzydziestu sześciu tysięcy złotych, a przedszkoli dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych. Mniejsze opłaty nie będą miały wpływu na wydatki placówek, które jako jednostki budżetowe otrzymują środki na utrzymanie z budżetu miasta niezależnie od dochodów.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpi w Płocku

W Płocku – na zaproszenie PKN ORLEN – wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Widowisko …

Dzieci i młodzież bez biletu

Od minionej soboty, 1 września wszystkie dzieci w wieku do 7 lat, a także uczniowie …