Najnowsze informacje

Za zasługi dla oświaty

Włodzimierz Śniecikowski, burmistrz Gostynina, za szczególne zasługi na rzecz oświaty, odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wręczyła go Teresa Dobrosielska, dyrektor płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Burmistrz odwdzięczył się książką “Szkice z przeszłości” B. Konarskiej-Pabiniak. Burmistrz nie mógł pojechać po medal do Warszawy 14 października, więc medal przyjechał do niego. Zdaniem T. Dobrosielskiej odznaczenie jest ze wszech miar zasłużone: – Działania na rzecz oświaty to w Gostyninie priorytet.
Sam burmistrz jednym tchem wymienia inwestycje na rzecz oświaty m.in. basen, halę sportową, a po reformie oświaty rozdzielenie szkół podstawowych i gimnazjów, ponieważ miał świadomość, że jest to konieczne.
Zapytany o najważniejsze przedsięwzięcie oświatowe, bez zastanowienia stwierdza: – Budowa miejskiego kompleksu obiektów sportowych, z którego korzystają uczniowie wszystkich gostynińskich szkół.
Ale ważne były też remonty. Takie jak ten przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 1. Przed modernizacją wnętrza niewiele dzieci chciało tam uczęszczać, obecnie uczniowskiej obsady nie brakuje. W Gostyninie udało się też zlikwidować przy szkołach kotłownie węglowe.
W. Śniecikowski uważa, że kiedy w połowie 1996 r. zostawał burmistrzem Gostynina, w dziedzinie oświaty było wiele do nadrobienia. Prace wciąż trwają. W tym roku na przykład przeprowadzono termomodernizację SP nr 3 i wykonano nową elewację na budynku SP nr 1. W uznaniu zasług dla oświaty, a zwłaszcza przeprowadzone inwestycje, burmistrz przyjął kwiaty i gratulacje od przedstawicieli gostynińskiego ZNP, pracowników Urzędu Miasta i radnych.

Tekst i fot. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …