Najnowsze informacje

Wyższe podatki

Taką decyzję podjęli sierpeccy radni podczas ostatniej, wtorkowej Sesji Rady Miasta. Od nowego roku roku mieszkańcy miasta, średnio o 1,3% w stosunku do roku ubiegłego, będą mieli wyższe podatki od nieruchomości. Niewiele więcej, bo tylko o złotówkę, wzrósł podatek od psów. Czyli w przyszłym roku (termin płatności do 31 marca 2004 roku) właściciele czworonogów do miejskiej kasy muszą wpłacić 21 złotych.
W przyszłym roku stawki podatku od gruntów i nieruchomości będą wyglądały następująco:
– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m kwadratowego powierzchni – 0,53; od gruntów nad jeziorami zajętych przez zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,39; od pozostałych gruntów od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 0,10 zł; od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 0,44; od budynków lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 13,95 zł; od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 7,40 zł; od budynków (części budynków) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 2,81; od pozostałych budynków lub ich części od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej – 2,99 zł; od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3-7 – 2%.
Od środków transportowych
W 2004 roku będą one kształtowały się następująco: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 413,00 zł; samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 t do 9 t włącznie – 620,00 zł; samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 9 t, nie przekraczającej jednakże 12 t – 827,00 zł; od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 413,00
b. powyżej 5,5, t do 9 t włącznie – 620,00 zł
c. powyżej 9 t i nie mniej niż 12 t – 827,00 zł
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 440,00
– od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 – 863,00 zł; od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 30 – 1.829,00 zł.
Podatek rolny
Jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2004 rok przyjęto na terenie miasta Sierpca cenę 1 kwintala żyta w wysokości 34 zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi dla gruntów gospodarstw równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, co daje stawkę 85 zł. Dla pozostałych gruntów z 1 ha – 5 kwintali żyta, co daje stawkę 170 zł.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …