Najnowsze informacje

Wyszogród nie spadnie do Wisły

Od kilku tygodni w Wyszogrodzie trwa zabezpieczanie brzegu Wisły. Prace mają przeciwdziałać osuwaniu się wprost do rzeki górnego odcinka skarpy na wysokości ulic Klasztornej, Rynku i Wiślanej. Na podstawie zdjęć lotniczych udokumentowano, że przez lata 1959-97 skarpa cofnęła się o 29 metrów! Do chwili obecnej nadal się cofa, choć w znacznie mniejszym tempie, a położone tutaj gospodarstwa są zagrożone.
Erozję wyszogrodzkiego brzegu Wisły pogłębia od lat podmywanie przez rzekę, spływ wód gruntowych, a także nieuregulowana do 2005 roku gospodarka ściekowa tej części miasta. W bezpośredniej strefie osuwiskowej znajduje się 28 gospodarstw. Konstrukcje niektórych budynków zostały naruszone. Zagrożony jest również wpisany do rejestru zabytków – kościół i klasztor ojców Franciszkanów z 1408 roku.
Urząd Gminy stara się przeciwdziałać czyhającemu niebezpieczeństwu. W tej sprawie działa wspólnie z władzami administracji rządowej. Prace zabezpieczające zostały podzielone na dwa etapy. – W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy górną krawędź skarpy. Wykonaliśmy kanalizację sanitarną w ulicach Klasztorna i Ogrodowa oraz kanalizację deszczową w ulicach Wiślana, Rynek i Klasztorna – tłumaczy Henryk Klusiewicz, burmistrz gminy Wyszogród.
W tej inwestycji pomogła umowa gminy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisana w grudniu 2004 r. Wtedy też przystąpiono do odwodniania ulic. Przez kolejne dwa lata udało się dokończyć zadanie, także dzięki dobrej współpracy z Urzędem Wojewódzkim. Łącznie wykonano 1656 mb. kanalizacji sanitarnej, 521 mb. kanalizacji deszczowej oraz 3000 m kw. nawierzchni ulic i 1316 m kw. chodników. Przy czym roboty przebiegały w terenie podlegającym ścisłej ochronie konserwatorskiej z nadzorem archeologicznym w terenie zabudowanym i systematycznie uczęszczanym. To wszystko pochłonęło 2 mln 381 tys. złotych, z czego blisko 500 tys. zł to wkład gminy a reszta to środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wraz ze środkami towarzyszącymi budżetu państwa. We wrześniu 2006 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku udzielił burmistrzowi pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z nawierzchniami ulic.
– Mimo tego wszystkie dotąd wykonane działania nie dają żadnej gwarancji na zatrzymanie postępującego osuwiska skarpy i zagrożenie dla mieszkańców nadal istnieje. Konieczna jest kontynuacja zadania i realizacja kolejnego etapu poprzez zabezpieczenie dolnego brzegu Wisły – dowiadujemy się w gminie.
Za ten etap prac odpowiada już Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plac budowy przekazany został we wrześniu br. Zbudowana będzie tutaj kamienna, podłużna tama. Do grudnia przyszłego roku powstaną na różnych wysokościach opaski zabezpieczające skarpę, pojawią się również ciągi spacerowe wraz z nasadzeniami oraz zatoki dla łodzi. Do chwili obecnej wykonano już materace faszynowe. Są one wbudowywane od 1 do 2 ostrogi, przysypywane kamieniami i zatapiane.
Trwa nadal organizacja placu budowy, a także oczyszczanie skarpy z kolidujących drzew i krzewów. Drugi etap prac zabezpieczających wyszogrodzką skarpę będzie kosztować ponad 6 mln zł. Pieniądze pożyczy Europejski Bank Inwestycyjny.
– Gdy prace zostaną zakończone, tereny nad Wisłą staną się miejscem atrakcyjnym dla turystów. Liczymy, że Wyszogród będzie wtedy odwiedzać więcej gości – tłumaczy Henryk Klusiewicz.
Obok przystani, ciągu spacerowego, punktów gastronomicznych magnesem może okazać się też Muzeum Wisły, którego otwarcie planowane jest w chwili zakończenia inwestycji na skarpie. Będzie to unikalny przegląd bogactwa żyjącej tutaj fauny i flory związanej z Wisłą.
Blanka Stanuszkiewicz-Cegłowska

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …