Najnowsze informacje

Wyścig po 12 mandatów

Prawie 240 tysięcy osób z 11 powiatów okręgu wyborczego nr 16 płocko – ciechanowskiego wzięło udział w głosowaniu podczas ostatnich wyborów do parlamentu w roku 2005. Wówczas swoje listy wyborcze zarejestrowało u nas 14 komitetów – 5 z nich wzięło udział w podziale mandatów. Obecnie na parlamentarne mandaty ma chrapkę jak zwykle wielu kandydatów, lecz tylko dla 12 z nich ten wyścig skończy się powodzeniem. Funkcjonujące u nas sztaby wyborcze stawiają w sporej części na tych samych liderów: PiS na Wojciecha Jasińskiego, LiD na Jolantę Szymanek-Deresz, PSL na Waldemara Pawlaka. PO sięgnęło po Julię Piterę, Samoobrona po Lecha Szymańczyka, a LPR po Pawła Sulowskiego. Czyja taktyka się sprawdzi? Kto otworzy największego szampana 22 października – dzień po tegorocznych wyborach?

Jest o co walczyć. 110 mandatów do Sejmu i 2 mandaty do Senatu to nie tylko bezpośredni wpływ na sytuację polityczną w Polsce, ale także uznanie i prestiż dla parlamentarzystów i partii, które kandydatów wystawiły, a także niemałe pieniądze. Nic zatem dziwnego, że najważniejsze ugrupowania dokonywały wielokrotnych analiz i porównań z innymi sztabami wyborczymi, zanim zgłosiły konkretne nazwiska kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej. W końcu najważniejszy jest końcowy sukces. I udział w sprawowaniu władzy na kolejne… No właśnie, trudno napisać, że 4 lata, jeśli się weźmie pod uwagę chociażby obecną kadencję parlamentu, która skończyła się po dwóch latach.

PiS: minister Jasiński na czele
Sprawujące aktualnie władzę w kraju Prawo i Sprawiedliwość (w poprzednich wyborach 24,2% głosów w naszym okręgu) na czele swojej listy kandydatów do Sejmu ponownie umieściło płocczanina, ministra Skarbu Wojciecha Jasińskiego. Szef okręgowych struktur partyjnych, poseł Marek Opioła znalazł się na 2 pozycji tej listy. Trzecia pozycja przypadła ciechanowianinowi, posłowi Robertowi Kołakowskiemu. Kolejne miejsca na liście zajmują: Adam Pagórek – lekarz z Gostynina, Anna Zwierzchowska – pracownik oświaty z Sochocina, Dariusz Kaczanowski – wiceprezydent Żyrardowa, Andrzej Cześnik – rolnik z gminy Rościszewo, Daniel Zaborowski – rolnik z gminy Staroźreby, Tomasz Osowski – wicestarosta przasnyski, Maciej Małecki – w poprzedniej kadencji przewodniczący Rady Miasta w Sochaczewie, Ewa Łubińska – burmistrz miasta i gminy Bieżuń, Zbigniew Szlomkowski – radny samorządowy w Sierpcu, Jan Cichocki – handlowiec z Mławy, Maciej Chojnowski – radny dzielnicy Warszawa – Śródmieście, Henryk Kamiński – radny powiatu płockiego z gminy Nowy Duninów, Bożena Melech – pełnomocnik PiS w gminie Radziejowice, Adam Rutkowski – dyrektor Biura Terenowego w Ciechanowie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Tadeusz Borowicki – prezes Płockiego Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców, Janusz Paczkowski – szef Zespołu Doradców wojewody mazowieckiego, Rafał Romanowski – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do Senatu PiS desygnowało Janinę Fetlińską z Ciechanowa – senatora VI kadencji, oraz Marka Martynowskiego z Płocka – wicewojewodę mazowieckiego.

PO: Pitera „pociągnie” listę…
Największa partia opozycyjna w działającym jeszcze niedawno Sejmie – Platforma Obywatelska (w poprzednich wyborach 14,41% głosów w naszym okręgu), która w aktualnych sondażach przedwyborczych notuje wynik zbliżony do PiS (raz jedna partia jest górą, raz druga), zmieniła lidera swojej listy w porównaniu do ostatnich wyborów. Postawiła na kobietę i przy okazji znaną osobowość telewizyjną – Julię Piterę, czym chyba najbardziej zmartwiła płockie struktury Lewicy i Demokratów. Drugie miejsce na liście przydzielono posłowi Mirosławowi Koźlakiewiczowi z Ciechanowa. Dopiero 3 pozycja przypadła mieszkańcowi naszego miasta Andrzejowi Nowakowskiemu – nauczycielowi z Jagiellonki, radnemu Rady Miasta Płocka, byłemu kandydatowi na prezydenta miasta. Kolejne miejsca na liście zajmują: Beata Rusinowska – pedagog z Żyrardowa, Agnieszka Malinowska – powiat Ciechanów, Kazimierz Oryl – powiat Żuromin, Witold Lorek – były wicestarosta sierpecki, Urszula Pawlak – pracownik administracji publicznej z Sochaczewa, Piotr Jastrzębski – ekonomista z Nowego Miasta (powiat płoński), Jarosław Trześniewski-Kwiecień – prawnik z Mławy, Przemysław Gaik – przedsiębiorca z Sochaczewa, Grzegorz Grabowski – nauczyciel z Przasnysza, Marcin Piotrowski – nauczyciel z Brudzenia Dużego, Jarosław Pawluk – inżynier budownictwa z Łącka, Halina Janecka – pielęgniarka z Gostynina, Małgorzata Cecelska z Płocka, Cezary Lewandowski – historyk z Płocka, Małgorzata Wiland – pielęgniarka z Gostynina. Eryk Smulewicz – przedsiębiorca, szef Centrum Wspierania Biznesu w Płocku, członek Rady Programowej Izby Gospodarczej Regionu Płockiego będzie reprezentował Platformę Obywatelską w batalii o jeden z dwóch do zdobycia w naszym okręgu mandatów senatorskich.
PSL: Kto więcej – Pawlak czy Struzik?
W ostatnich wyborach drugie miejsce w regionie pod względem poparcia przez wyborców (15,83%) uzyskało Polskie Stronnictwo Ludowe, które obecnie liczy także na dobry, a może nawet na lepszy wynik. Żeby to osiągnąć, postawiło aż na dwie tak zwane lokomotywy wyborcze. Pierwsze miejsce na liście jak zwykle przypadło szefowi PSL Waldemarowi Pawlakowi z Pacyny. Niektórzy twierdzą, że lepszy od lidera wynik może zanotować drugi na liście Adam Struzik – płocczanin, lekarz, marszałek województwa mazowieckiego. Trzecie miejsce przypadło Aleksandrowi Soplińskiemu – posłowi z Ciechanowa. Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Wiktor Szmulewicz – przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych, Jerzy Krupa – pracownik naukowy z Sochaczewa, Piotr Zgorzelski – dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, szef PSL-u w powiecie płockim, Jan Mączewski – starosta płoński, Wiesława Krawczyk – radna województwa mazowieckiego z Przasnysza, Włodzimierz Wojnarowski – starosta mławski, Zbigniew Nosek – burmistrz Żuromina, Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski, Krzysztof Ciołkiewicz – wiceburmistrz Sochaczewa, Sławomir Morawski – starosta ciechanowski, Wojciech Gajewski – wójt Zawidza, Robert Jeliński – przedsiębiorca z powiatu mławskiego, Grażyna Opolska – sekretarz Urzędu Gminy w Płońsku, Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Kazimierz Drążkiewicz – prezes PSL w Żyrardowie, Sławomir Świerzyński – lider zespołu Bayer Full, Dariusz Zawidzki – wiceprezydent Płocka. PSL wystawiło dwóch kandydatów do Senatu: Henryka Kisielewskiego – byłego posła a aktualnego wójta gminy Brudzeń Duży, oraz Andrzeja Kolasę – rektora PWSZ w Ciechanowie.

LiD: Mazowsze Płockie w ofensywie
Na dobry wynik wyborczy liczy także komitet wyborczy Lewicy i Demokratów. Ponieważ w poprzednich wyborach postawienie na Jolantę Szymanek-Deresz przyniosło temu ugrupowaniu mandat (wówczas jako Sojuszowi Lewicy Demokratycznej – 11,94% głosów), także obecnie była szefowa kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego otwiera listę kandydatów do Sejmu ze strony LiD. Dobry wynik powinien także uzyskać drugi na liście rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Zbigniew Kruszewski. Na liście LiD widać przewagę ilościową i jakościową osób związanych z Mazowszem Płockim, bo trzecie miejsce przypadło Elżbiecie Gozdowskiej z Sierpca – nauczycielowi akademickiemu. Kolejne miejsca zajmują: Marek Kiwit z Ciechanowa – inżynier rolnik, Marzena Hincz – ekonomistka z Płocka, Anna Ziarek – urzędniczka z Sochaczewa, Marek Budzich – urzędnik z Żuromina, Edward Kacprzak – nauczyciel z Przasnysza, Krzysztof Jankowski – przedsiębiorca z Płocka, Tomasz Zamachowski – politolog z Płocka, Elżbieta Duszyńska – finansistka ze Studzieńca, Wojciech Ożdżeński – filozof z Warszawy, Maria Gruchot – tłumacz przysięgły z Gostynina, Jan Kozłowski – elektronik z Proboszczewic, Błażej Figiel – nau-
czcyciel z Bodzanowa, Andrzej Palewicz – lekarz z Sierpca, Zdzisław Miścichowski – prawnik z Ciechanowa, Krzysztof Selenta – pracownik rehabilitacji medycznej z Sochaczewa, Leszek Pętlicki – ślusarz z Wieczfni, Adrian Dalecki – politolog z Jońca. Do Senatu z ramienia LiD kandyduje Arkadiusz Iwaniak – szef płockich struktur SLD.

Samoobrona: bez Wiśniewskiego
W Samoobronie próżno szukać na liście posła z Płocka z ramienia tej partii Sylwestra Wiśniewskiego. Listę otwiera poseł Lech Szymańczyk z Grodziska Mazowieckiego, rekomendowany przez płockie struktury Samoobrony. Drugie miejsce przypadło Aleksandrze Obrębskiej – rolnikowi z miejscowości Żuki, a trzecie Sylwii Kukiełce – studentce z Bydgoszczy. Na kolejnych miejscach odnajdujemy – Karola Wtulicha – nauczyciela ze Stupska, Zbigniewa Madanego – technika ekonomistę z Rębowa, Mariannę Stawicką – technika mechanizacji rolnictwa z Nowego Trzepowa, Grażynę Pietrzak – studentkę z Paprotni, Piotra Oleksiaka – handlowca z Płocka, Annę Szymczak – pracownika administracji publicznej z Władysławowa, Urszulę Siedlecką-Zieję – nauczycielkę z Mławy, Mirosława Laskowskiego – rolnika z Klonowa, Piotra Wiśniewskiego – politologa z Przyrowej, Agnieszkę Rudowską – rolnika z Niździna, Krzysztofa Kowalskiego – mechanika samochodowego z Warszawy, Grzegorza Filipka – studenta z Warszawy, Barbarę Michalską – księgową z Warszawy, Tadeusza Święckiego – pracownika administracyjnego z Warszawy. Do Senatu z ramienia Samoobrony kandyduje Zbigniew Wyszyński – rolnik zootechnik z powiatu sierpeckiego.

LPR: odpuścili Senat
Z powodów formalnych Liga Prawicy Rzeczypospolitej przystępuje do wyborów jako Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin. Na liście próżno szukać jej płońskiego lidera z poprzednich wyborów Mariana Brudzyńskiego. Tym razem lideruje i otwiera listę Paweł Sulowski – adwokat z Warszawy. Drugie miejsce przypadło Władysławowi Kudlickiemu – lekarzowi z Płońska, a trzecie – Dariuszowi Wieczorkowi – ekonomiście z Warszawy. Na kolejnych miejscach listy znajdują się: Wojciech Bardoński – przedsiębiorca z Ciechanowa, Alicja Ignasiak – urzędnik z Płońska, Jadwiga Paradowska – handlowiec z Płocka, Stanisław Nalej – przedsiębiorca z Żyrardowa, Małgorzata Kurzątkowska – przedsiębiorca z Płońska, Jadwiga Marczewska – ekonomista z Przasnysza, Michał Hajel – student z Żyrardowa, Maria Kuczyńska – technik odzieżowy z Ciechanowa, Wojciech Kossakowski – inżynier z Bieniewic, Przemysław Kwiatkowski – przedsiębiorca z Ciechanowa. Michał Ciechanowski – nauczyciel z Piaseczna, Robert Rutkowski – student z Żyrardowa, Robert Arabucki – student z miejscowości Sobienki, Marek Kotowski – student z Bielawy, Sławomir Tumanowicz – informatyk z Warszawy, Waldemar Gersin – technik elektronik z Żyrardowa, Wiesław Domagalski – przedsiębiorca z Teresina. LPR nie wystawia własnego kandydat do Senatu; trwają rozmowy z innymi komitetami na temat udzielenia ewentualnego poparcia ich przedstawicielom. 
Tomasz Szatkowski

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …