Wybory w oświatowej „Solidarności”

Dotychczasowy przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania w Płocku, Marek Krysztofiak, ponownie został wybrany na jej przewodniczącego. Na tym stanowisku rozpoczyna kolejną, pięcioletnią kadencję 2018–2022.
Wybory przewodniczącego MKOiW to jeden z punktów Międzyzakładowego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. Uczestniczyło w nim 100 delegatów.
Marek Krysztofiak, nauczyciel historii w III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, funkcję przewodniczącego MKOiW sprawuje od września 1999 roku. Od tego roku zaczyna nową, pięcioletnią kadencję. – Będzie to czas, w którym najwięcej uwagi i pracy poświęcimy sprawom związanym z reformą edukacji, wygaszaniem gimnazjów i kwestiom pracowniczym, w tym szczególnie obronie miejsc pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi – mówił Marek Krysztofiak.
Przewodniczący przyznaje, że zwłaszcza w ostatniej kwestii jest to trudne zadanie, bo są różne organy prowadzące, mające różną sytuację finansową. Ale cel jest jeden: aby wspólnie pomóc pracownikom zagrożonym zwolnieniami w obronie miejsc pracy.
Podczas zebrania wybrano także pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, w skład której weszło ok. 30% nowych osób, delegatów na Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” i delegatów na Zebranie Delegatów Sekcji Regionalnej Oświaty. Delegaci podjęli także uchwały ws. reprezentowania NSZZ „Solidarność” wobec pracodawcy, ws. zmian w regulaminie: Struktura organizacyjna MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku. Delegaci przygotowali także dwa apele do organów prowadzących placówki oświatowo-wychowawcze na terenie objętym działalnością Organizacji Międzyzakładowej. Dotyczą one utworzenia „banku informacji” o nauczycielach poszukujących pracy i ograniczenia górnego zatrudniania nauczycieli.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Kosztowała ponad 720 tys. złotych

Budowla stanęła przy ulicy Medycznej. Pomysł na jej powstanie zgłosili mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego …