Wojewoda spotkał się z samorządowcami

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski spotkał się z samorządowcami z regionu płockiego. Spotkanie dotyczyło omówienia podstawowych inwestycji, które będą w najbliższych latach realizowane przez organy administracji centralnej i samorządy korzystające ze środków budżetu państwa, programu Natura 2000 oraz nadzoru i kontroli wojewody nad działalnością samorządów gminnych i powiatowych. Spotkanie odbyło się w piątek, 24 października w Płocku.
– Odbywam cykl spotkań we wszystkich kluczowych miastach województwa mazowieckiego. Każda wizyta składa się z rozmowy z pracownikami delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z samorządowcami – powiedział na konferencji prasowej wojewoda Jacek Kozłowski.
Pracownikom płockiej delegatury wyjaśniał założenia ustawy kompetencyjnej, nad którą pracują posłowie. Przede wszystkim zapewnił swoich podwładnych, że dokument nie będzie podstawą do zwolnień, ale jedynie do zmiany struktury organizacyjnej urzędu wojewódzkiego i specjalizacji poszczególnych delegatur w załatwianiu konkretnych spraw związanych na przykład z majątkiem skarbu państwa czy wydawaniem decyzji dotyczących inwestycji infrastrukturalnych.
Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów wojewoda oraz jego pracownicy zwracali uwagę, jak tworzyć akty prawa lokalnego, żeby nie były później uchylane w ramach nadzoru i jak najszybciej trafiały do publikacji w dzienniku urzędowym województwa i tym samym wchodziły w życie. Najwięcej uwagi poświęcono jednak inwestycjom prowadzonym na Mazowszu przez organy administracji centralnej oraz realizowanym przez samorządy przy wykorzystaniu środków z budżetu państwa. – W najbliższych latach na Mazowszu jest do wykorzystania 45,6 mld zł tylko na budowę dróg krajowych i autostrad. To szansa, żebyśmy zrobili skok cywilizacyjny. Do tego trzeba doliczyć około 320 mld zł na modernizację infrastruktury kolejowej – mówił Jacek Kozłowski.
Nie ma jednak szans, żeby w najbliższym czasie doszło do modernizacji linii kolejowej łączącej Płock z Kutnem. – To nie jest priorytetowa inwestycja, która ma szanse na realizację w najbliższych latach, chociaż robię wszystko, żeby przywrócić szybkie połączenie kolejowe Płocka z Warszawą – mówił dziennikarzom wojewoda.
Płock nie będzie też miał szans na środki z budżetu państwa na inwestycje drogowe. Dopiero w przyszłym roku ma być gotowe zezwolenie na budowę obwodnicy północnej miasta, która w dużej części ma być realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Także pod koniec przyszłego roku ma być wyłoniony wykonawca inwestycji. – Nie widzę szans, by przekonać ministra infrastruktury do budowy trzeciego mostu w Płocku, dlatego w przyszłym roku chcemy przedstawić zarys realizacji skrzyżowania dróg krajowych nr 60 i 62 w Górach – powiedział dyrektor mazowieckiego oddziału GDDKiA.
Są jednak także dobre informacje. We wrześniu 2009 roku ma zakończyć się modernizacja ostatniego odcinka krajowej dziesiątki pomiędzy Sierpcem i granicą województwa. Na styczeń 2010 roku przewidziano zakończenie budowy obwodnicy Gostynina. Jest także szansa, by w najbliższych latach wprowadzić do realizacji obwodnice Bielska i Drobina. Do 2015 roku w województwie mazowieckim ma powstać 587 km dróg krajowych oraz około 170 km autostrady A2.   
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpi w Płocku

W Płocku – na zaproszenie PKN ORLEN – wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Widowisko …

Dzieci i młodzież bez biletu

Od minionej soboty, 1 września wszystkie dzieci w wieku do 7 lat, a także uczniowie …