Najnowsze informacje

Święto patrona

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Iłowie uczcili drugą rocznicę przywrócenia swojej szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. A święto szkoły zbiegło się z uroczystością ślubowania klas pierwszych.
Jak na wydarzenie patriotyczne przystało, podwójne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Potem był przemarsz obecnych do obeliska upamiętniającego Marszałka i złożeniem przy nim kwiatów. Dalsza część szkolnego święta miała miejsce w sali gimnastycznej SP w Iłowie.
W dniu swojego święta szkoła w Iłowie wzbogaciła się o obrazy związane z Józefem Piłsudskim, przekazane przez Zbigniewa Sykurskiego. Montaż słowno-muzyczny o tematyce niepodległościowej przygotowali uczniowie klas starszych pod kierunkiem polonistki Wioletty Zielińskiej. Całości dopełniły pieśni patriotyczne oraz hymn szkoły.
Najmłodsi uczniowie szkoły w Iłowie, ubrani na galowo i w czapkach żaka na głowach, ślubowali być dobrymi Polakami, kochać Ojczyznę, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły, a swym zachowaniem i nauką sprawiać rodzicom i nauczycielom wiele radości. W poczet uczniów szkoły przyjęto 39 pierwszoklasistów. Wszyscy otrzymali upominki oraz książeczki oszczędnościowe od miejscowego Banku Spółdzielczego.
W finale uroczystości w Iłowie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla klas pierwszych pt. „Patron szkoły w oczach dziecka” (wszyscy uczniowie otrzymali nagrody), a wreszcie swoje umiejętności zaprezentowali: szkolny zespół taneczny pod kierunkiem Urszuli Karazji oraz chór pod kierunkiem Andrzeja Szewczyka. Na zakończenie uczniowie klas pierwszych, ku pamięci swojej i potomnych, mieli swoistą sesję zdjęciową z udziałem wychowawczyń Urszuli Geras-Stodulskiej i Agnieszki Pytkowskiej oraz dyrekcji szkoły i zaproszonych gości.
 (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …