Więcej zdrowych serc

Prawie cztery miliony złotych otrzyma płocki Szpital Wojewódzki na Winiarach z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Środki zostaną wykorzystane na utworzenie w placówce specjalistycznej pracowni hemodynamicznej. Wniosek o przyznanie pieniędzy na przygotowanie pracowni trafił do zarządu województwa mazowieckiego na początku lipca bieżącego roku. Warunkiem ubiegania się o dotację w ramach ZPORR było zagwarantowanie środków własnych w kwocie dwudziestu pięciu procent całego przedsięwzięcia. – Wymaganą kwotę udało nam się zabezpieczyć dzięki dotacji ministerstwa zdrowia przekazanej na realizację tego przedsięwzięcia. Złożony przez nas projekt dotyczący tworzenia pracowni hemodynamicznej został wybrany spośród kilkudziesięciu złożonych przez placówki z całego kraju. Ministerstwo przekazało nam milion sześćset tysięcy złotych. Warunkiem ich wykorzystania było zdobycie pozostałej sumy. Tę część chcieliśmy między innymi pozyskać z funduszy strukturalnych i od sponsorów. Teraz czekamy na podpisanie umowy z zarządem województwa mazowieckiego – powiedział Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach.
Jak poinformowała nas Wiesława Lipińska, rzecznik prasowy zarządu województwa mazowieckiego, projekt złożony przez płocki szpital został pozytywnie zaopiniowany. Spośród dwudziestu trzech złożonych (w zakresie regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia) zarząd województwa mazowieckiego wybrał osiem, które otrzymają dotacje w ramach ZPORR. Ogólna wartość projektu wynosi cztery miliony osiemset tysięcy złotych, z funduszy strukturalnych przekazanych będzie na ten cel trzy miliony sześćset tysięcy złotych.
Umowa dotycząca przekazania pieniędzy powinna być podpisana jeszcze w tym tygodniu. Obecnie w szpitalu trwają prace adaptacyjno – remontowe. Zakupiona jest już niezbędna aparatura. Modernizacja części oddziału kardiologicznego przeznaczonego na potrzeby pracowni hemodynamicznej powinna zostać zakończona do połowy listopada. Prawdopodobnie jeszcze w grudniu pilotażowo będą mogli być przyjmowani w niej pierwsi pacjenci. Na dobre jednak pracownia zacznie funkcjonować dopiero w przyszłym roku, po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ośrodek będzie stanowił część składową oddziału kardiologicznego. Jego uruchomienie oznacza zapewnienie mieszkańcom Płocka oraz okolic szybkiego dostępu do nowoczesnych procedur kardiologicznych. Uruchomienie ośrodka będzie miało niezwykle ważne znaczenie dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego, którzy dotychczas musieli korzystać z badań w tym zakresie oferowanych przez placówki warszawskie. W skali roku do Warszawy kierowano ponad dwustu pacjentów. Funkcjonowanie ośrodka w Płocku, to po pierwsze dostęp na miejscu do wysokospecjalistycznych procedur, ale również olbrzymia szansa na przyspieszenie powrotu do zdrowia czy odwrócenie tworzącego się zawału, zmniejszenie uszkodzeń serca.
Pacjenci z Płocka i okolic, głównie cierpiących na chorobę wieńcową oraz z wadami serca, uzyskaliby możliwość korzystania na miejscu z rutynowych zabiegów kardiologii inwazyjnej. Utworzenie pracowni, to także olbrzymia szansa dla osób z zawałami mięśnia sercowego. Zastosowanie w takim przypadku nowoczesnej metody leczenia gwarantuje szybszy powrót do zdrowia. Pozwala pacjentowi na opuszczenie szpitala już w dwadzieścia cztery godziny po przebytym zabiegu. Interwencja medyczna w takim przypadku powinna mieć miejsce maksymalnie dwie godziny po zawale. Odległość do placówek warszawskich nie w każdym przypadku pozwalała na to, aby pacjenci byli dowiezieni na czas.
Ośrodek kardiologii inwazyjnej jest tworzony w ramach Narodowego Programu Ochrony Serca, koordynowanego przez ministerstwo zdrowia i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Płocki szpital jako jeden z pięciu w kraju (przy kilkudziesięciu zgłoszeniach), został zakwalifikowany do realizacji zadań w zakresie wyrównywania dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych. Jak wynika z danych szacunkowych po uruchomieniu ośrodka docelowo z pomocy medycznej rocznie korzystałoby około czterystu pacjentów.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …