Najnowsze informacje

Więcej pomocy dla niepełnosprawnych w Płocku

W Płocku rusza kolejny projekt przygotowany przez MOPS wspierający osoby niesamodzielne, samotne, chore. Na jego realizację miasto otrzymało 1,3 mln zł dofinansowania. Pieniądze będą przeznaczone na zapewnienie wsparcia dla kolejnych 40 osób, ale także na opiekę rehabilitacyjną, pomoc psychologa i lekarza psychiatry. MOPS uruchomi również wypożyczalnię sprzętu i będzie realizował wsparcie w ramach Centrum Teleopieki.
Płock był jedynym samorządem biorącym udział w unijnym konkursie. I uzyskał najwyższą ocenę. Koszt projektu przygotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku to kwota 1,5 mln zł. Wysokość unijnego dofinansowania wynosi 1,3 mln zł. W ramach projektu realizowane będą między innymi usługi opiekuńcze dla 40 osób. – Obecnie MOPS zajmuje się już ponad 600 takimi osobami. Dzięki projektowi pracownicy zapewnią około 480 dodatkowych godzin opieki osobom wymagającym wsparcia. Będą to także usługi asystenckie dla dwóch osób z DPS pozwalające im na usamodzielnienie się – przedstawiał na konferencji prasowej szczegóły programu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
W ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” podopieczni będą mieli zapewnioną opiekę rehabilitacyjną, możliwość korzystania z porad psychologicznych i lekarza psychiatry. Uruchomiona będzie także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo około 30 niesamodzielnych osób objętych będzie programem teleopieki.
Zaplanowany na dwa lata program, jak mówił Cezary Dusio, – wicedyrektor MOPS w Płocku, wpisuje się w ogólnopolskie wytyczne zakładające przejście osób niesamodzielnych od instytucji do pozostania w swoim środowisku. – Chodzi o to, aby osoby, które mogą pozostać w naturalnym środowisku, wśród rodziny, sąsiadów, znajomych, z naszą pomocą mogły uniknąć kierowania do domów pomocy społecznej. Chcemy również w miarę możliwości zapewniać pomoc osobom chcącym powrócić z DPS do środowiska domowego. Będziemy starali się je usamodzielnić także poza projektem, chociażby poprzez mieszkania chronione, których w Płocku jest 28 – wyjaśniał dyrektor Dusio.
Z każdej oferowanej w ramach projektu formy pomocy może skorzystać 40 osób. Natomiast jak mówił dyrektor Dusio, nie każdy takiej pomocy będzie oczekiwał, czyli automatycznie liczba mogących skorzystać z niej będzie większa. – Bardzo ciekawym elementem projektu jest teleopieka (takie rozwiązania już wcześniej były praktykowane w Płocku w umowie partnerskiej z Sopotem), czyli wykorzystanie technik ID pozwalających na pozostanie danej osoby w rodzinnym środowisku i monitorowanie na bieżąco jego sytuacji życiowej – przedstawiał kolejny element projektu Cezary Dusio, dodając, że obecnie w płockim MOPS trwają analizy nad zasadnością powołania własnego Centrum Monitorowania takich osób. – Już po zakończeniu projektu takie centrum mogłoby być wykorzystywane na potrzeby zainteresowanych mieszkańców Płocka. Mam tu na myśli np. osoby z chorobą Alzheimera. W przypadku monitorowania możemy uniknąć sytuacji, że taka osoba zaginie – wyjaśniał zasady działania takiego centrum dyrektor Dusio.
Tak samo będzie z utworzoną wypożyczalnią sprzętu medycznego, która po zakończeniu projektu będzie służyła mieszkańcom Płocka. Tu oprócz wózków, balkoników, kul, będą także bardzo potrzebne łóżka rehabilitacyjne oraz koncentratory tlenu. Sprzęt do wypożyczalni będzie zakupiony w ramach projektu.
Obecnie na usługi opiekuńcze miasto z budżetu przeznacza rocznie ponad 5 mln zł. Na najbliższą sesję Rady Miasta przygotowana będzie uchwała wprowadzająca projekt i środki na jego realizację do budżetu miasta.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …