Więcej pomocy dla dzieci

Najmłodsi mieszkańcy Płocka mogą korzystać z dodatkowego wsparcia specjalistów. Pomoc będzie realizowana w ramach 2,5-letniego programu, którego koordynatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku. W jego ramach zapewniona będzie kompleksowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i terapeutyczna.
Program związany jest z zapisem przyjętej przez Sejm ustawy dotyczącej realizowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Miasto podpisało porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na jego mocy w Płocku rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-reabilitacyjno-opiekuńczego dla dzieci pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku.
– W ramach podpisanej umowy będą prowadzone różnego rodzaju działania wspierające szczególnie dzieci niepełnosprawne oraz najmłodsze. Aby rodzice zaniepokojeni rozwojem dziecka, mający jakieś wątpliwości, jak najwcześniej mogli to skonsultować ze specjalistami i w razie potrzeby skorzystać z fachowego poradnictwa – informował na konferencji prasowej dotyczącej programu w Płocku prezydent Andrzej Nowakowski.
Szczegóły dotyczące realizacji programu przedstawił Robert Kowalski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku i zarazem koordynator projektu. – W ramach działań będziemy oferowali pomoc dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. A także ich rodzinom – przedstawiał założenia projektu Robert Kowalski.
Zgodnie z założeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka należy między innymi udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy, organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, koordynowanie korzystania z usług specjalistów, zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Jak informował dyrektor Kowalski, po części te zadania od dwóch lat realizowane są w SOSW nr 2. Rozpoczęto je po wybudowaniu Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego między innymi dla dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o niepełnosprawności czy opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.
– Bardzo istotną sprawą w tym programie jest to, że nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności czy opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Mogą przychodzić rodzice zaniepokojeni rozwojem dziecka. Na miejscu będziemy oceniali, w jakim zakresie ta pomoc jest dziecku potrzebna. Ważne jest, że w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które już korzystają z takich w swoich placówkach. Projekt stwarza możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć. Bardzo ważne jest również to, że projekt prowadzony jest dwutorowo. Mogą przyjść dzieci, które już są na wczesnym wspomaganiu rozwoju i mieć dodatkowe zajęcia. Ale mogą także przyjść rodzice niemający żadnej opinii o rozwoju dziecka, ale są zaniepokojeni jakimiś symptomami dotyczącymi jego rozwoju. Zespół specjalistów określi, czy są potrzebne, a jeśli tak, to jakiego rodzaju terapie – mówił o zasadach korzystania ze wsparcia dyrektor Kowalski.
Program przewiduje maksymalnie 5 godzin zajęć tygodniowo dla jednego dziecka. Projekt będzie realizowany w latach 2018–2021. Jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. Na realizację miasto otrzymało 2 mln zł. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka:www.sosw2plock.com, w siedzibie placówki przy ul. Lasockiego 14 oraz telefonicznie pod numerem 24/366 03 66 lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, tel. 607 605 707. radNajmłodsi mieszkańcy Płocka mogą korzystać z dodatkowego wsparcia specjalistów. Pomoc będzie realizowana w ramach 2,5-letniego programu, którego koordynatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku. W jego ramach zapewniona będzie kompleksowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i terapeutyczna.
Program związany jest z zapisem przyjętej przez Sejm ustawy dotyczącej realizowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Miasto podpisało porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na jego mocy w Płocku rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-reabilitacyjno-opiekuńczego dla dzieci pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku.
– W ramach podpisanej umowy będą prowadzone różnego rodzaju działania wspierające szczególnie dzieci niepełnosprawne oraz najmłodsze. Aby rodzice zaniepokojeni rozwojem dziecka, mający jakieś wątpliwości, jak najwcześniej mogli to skonsultować ze specjalistami i w razie potrzeby skorzystać z fachowego poradnictwa – informował na konferencji prasowej dotyczącej programu w Płocku prezydent Andrzej Nowakowski.
Szczegóły dotyczące realizacji programu przedstawił Robert Kowalski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku i zarazem koordynator projektu. – W ramach działań będziemy oferowali pomoc dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. A także ich rodzinom – przedstawiał założenia projektu Robert Kowalski.
Zgodnie z założeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka należy między innymi udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy, organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, koordynowanie korzystania z usług specjalistów, zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Jak informował dyrektor Kowalski, po części te zadania od dwóch lat realizowane są w SOSW nr 2. Rozpoczęto je po wybudowaniu Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego między innymi dla dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o niepełnosprawności czy opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.
– Bardzo istotną sprawą w tym programie jest to, że nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności czy opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Mogą przychodzić rodzice zaniepokojeni rozwojem dziecka. Na miejscu będziemy oceniali, w jakim zakresie ta pomoc jest dziecku potrzebna. Ważne jest, że w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które już korzystają z takich w swoich placówkach. Projekt stwarza możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć. Bardzo ważne jest również to, że projekt prowadzony jest dwutorowo. Mogą przyjść dzieci, które już są na wczesnym wspomaganiu rozwoju i mieć dodatkowe zajęcia. Ale mogą także przyjść rodzice niemający żadnej opinii o rozwoju dziecka, ale są zaniepokojeni jakimiś symptomami dotyczącymi jego rozwoju. Zespół specjalistów określi, czy są potrzebne, a jeśli tak, to jakiego rodzaju terapie – mówił o zasadach korzystania ze wsparcia dyrektor Kowalski.
Program przewiduje maksymalnie 5 godzin zajęć tygodniowo dla jednego dziecka. Projekt będzie realizowany w latach 2018–2021. Jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. Na realizację miasto otrzymało 2 mln zł. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka:www.sosw2plock.com, w siedzibie placówki przy ul. Lasockiego 14 oraz telefonicznie pod numerem 24/366 03 66 lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, tel. 607 605 707.

tekst i fot. rad

Zobacz kolejny artykuł

Ratownicy pokażą jak się ratować, gdy pęknie lód

Płoccy woprowcy zaplanowali pokaz ratownictwa lodowego. O bezpiecznych sposobach zachowania się na zamarzniętych zbiorniakach wodnych …