Najnowsze informacje

Więcej ofert

Pierwsza analiza złożonych ofert pozwala przypuszczać, że w przyszłym roku pacjenci mogą spodziewać się lepszej dostępności do świadczeń medycznych. Widoczna poprawa powinna być odczuwalna zwłaszcza w zakresie stomatologii, chirurgii stomatologicznej, specjalistyki i rehabilitacji, gdzie oferty złożyło trzydziestu jeden nowych świadczeniodawców. Na płockim rynku usług medycznych pojawią się również nowe usługi między innymi w zakresie kardiologii inwazyjnej czy medycyny sportowej. Wszystko wskazuje na to, że będzie także ponownie funkcjonowało pogotowie stomatologiczne.
W Funduszu podkreślają, że pojawienie się kilku nowych podmiotów czy zakup większej niż w latach minionych ilości usług medycznych z pewnością nie doprowadzi do rozwiązania wszystkich nabrzmiałych problemów. Pozwoli jednak na ich znaczne złagodzenie, tym bardziej, że środki przeznaczone na zakup świadczeń medycznych są relatywnie większe niż w roku ubiegłym. Na całkowite zlikwidowanie kolejek przed gabinetami lekarskimi i zapewnienie bezproblemowego dostępu do usług medycznych pacjenci będą jeszcze musieli poczekać.
Jak poinformował nas Marian Rodzeń, dyrektor płockiej delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawcy, którzy wyrazili chęć kontynuowania umów po renegocjacjach mogą liczyć na ich przedłużenie na rok przyszły. Świadczeniodawcy, którym umowy wygasają z końcem bieżącego roku lub dopiero po raz pierwszy przystąpią do ich zawarcia rozpoczną negocjacje. W tym przypadku otwarcie ofert nastąpiło 4 listopada, od 9 listopada rozpoczęły się negocjacje.
Jeżeli chodzi o liczbę świadczeniodawców zainteresowanych realizowaniem usług medycznych w roku przyszłym, to ogólnie odnotowano trzydziestu jeden nowych oferentów. Z tego najwięcej zgłosiło się w stomatologii – osiemnastu, specjalistyce ambulatoryjnej – dziesięciu oraz rehabilitacji – trzech.
Nowością w roku bieżącym jest odstąpienie od konkursów w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze z poz będą składali jedynie wnioski z ofertą cenową. Mają na to czas do 15 listopada. Po tym terminie będą rozpoczęte z nimi negocjacje na temat zawarcia umów na rok przyszły. Nowe zasady dotyczą także ofert na nocną pomoc wyjazdową, pomoc ambulatoryjną stacjonarną w godzinach nocnych, w czasie świąt oraz transportu sanitarnego.
Nowe propozycje wpłynęły do Funduszu w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej. – Dążymy do zakupienia jak największej ilości tych świadczeń. Nowością są usługi medyczne w zakresie medycyny sportowej, które chcielibyśmy zakupić. Dotychczas świadczenia te (przez sześć miesięcy) były finansowane z budżetu Urzędu Miasta. W trakcie roku budżetowego nie mogliśmy zawrzeć takiego kontraktu. Sądzę, że w chwili obecnej będzie ku temu okazja, o ile warunki złożone przez świadczeniodawcę będą do zaakceptowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia – powiedział Marian Rodzeń.
Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza także w przyszłym roku poprawić dostęp do świadczeń ginekologicznych. Na poprawę sytuacji mogą liczyć w przyszłym roku mieszkanki Brudzenia, Góry, gdzie dotychczas były trudności z korzystaniem z bezpłatnych badań. Wiele uwagi w Funduszu zwracają także na poprawę dostępu do świadczeń w zakresie neurologii. Dyrektor Rodzeń podkreśla, że sytuację może złagodzić powstanie kilku nowych poradni neurologicznych. Dodaje, że fundusz poważnie jest zainteresowany realizowaniem świadczeń w zakresie otolaryngologii, bowiem na tego typu usługi jest bardzo duże zapotrzebowanie.
Pozytywnych zmian można również oczekiwać w przypadku rehabilitacji. Tu główną troską Funduszu jest przybliżenie tych usług jak najbliżej miejsca leczenia pacjentów, aby nie musieli pokonywać kilkudziesięciu kilometrów do placówki medycznej. Chociażby z tego powodu, że zdecydowana większość pacjentów ma dysfunkcje ruchu. – Chcemy zminimalizować takie sytuacje, z jaką obecnie mamy np. do czynienia w Wyszogrodzie. Mieszkańcy muszą dojeżdżać na zabiegi i konsultacje lekarskie do Płocka, bowiem w mieście nie ma tego rodzaju usług. Z pobieżnego przeglądu złożonych ofert wynika, że w przyszłym roku znajdzie się świadczeniodawca. Te usługi chcemy przybliżyć również mieszkańcom Sierpca i Borowiczek, gdzie obecnie także występują tego rodzaju problemy – powiedział dyrektor Rodzeń.
Jeżeli chodzi o lecznictwo stomatologiczne, to Fundusz chce zapewnić dostęp do tego rodzaju usług na poziomie roku 2004. Bezwzględnie chce zakupić także usługi w zakresie pogotowia stomatologicznego. Przypomnijmy, że w roku bieżącym ich brak był dużym utrudnieniem. Nie zakupiono ich, bowiem świadczeniodawca zaproponował trzykrotnie wyższe stawki niż Fundusz mógł zapłacić. – W tej sytuacji zmuszeni byliśmy odmówić. Ale w roku 2005 chcemy zapewnić co najmniej na poziomie roku 2004 roku chirurgię stomatologiczną. To jest równie kłopotliwa sprawa dotycząca dużej grupy pacjentów i chcemy uniknąć sytuacji, w których będą musieli korzystać z pomocy placówek warszawskich. Jest to nieporozumienie. Dlatego usilnie zabiegamy, aby w roku przyszłym były one dostępne dla pacjentów z naszego regionu – powiedział Marian Rodzeń.
W przypadku lecznictwa szpitalnego główną troską jest zakup nowych usług wprowadzanych na płocki rynek z zakresu kardiologii inwazyjnej (Szpital Wojewódzki na Winiarach). Obejmują one wszystko to, co jest związane z funkcjonowaniem pracowni hemodynamicznej. To oznacza, że w przyszłym roku na miejscu można będzie wykonać zabieg koronarografii czy koronaroplastyki. W Funduszu nie ukrywają, że to bardzo potrzebny, długo oczekiwany na płockim rynku i dający nadzieję ludziom z chorobami serca zakres usług. Pacjenci będą mogli na miejscu bez dowożenia do Warszawy czy Łodzi korzystać z pomocy. Świadczenia medyczne w tym zakresie byłyby realizowane dla pacjentów z miejscowości położonych w promieniu około sześćdziesięciu kilometrów od Płocka.
Teresa Radwańska

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …