Świeca z Caritasu

Można ją kupić w sklepie „Caritas” przy ul. Sienkiewicza, „Veritas” przy ul. 1 Maja w Płocku oraz we wszystkich kościołach Płocka i diecezji. Po raz dwunasty z kolei można wspomóc potrzebujące dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W ubiegłym roku w całym kraju rozprowadzono ponad 4,5 mln świec.
Cena świecy (światło jest symbolem nadziei i miłości) od lat nie rośnie – parafie i sklepy biorą za nie po 4 zł. Kupujących, którzy potem zapalą świecę podczas wigilijnej kolacji, nie brakuje. Zwłaszcza, że w tym roku adwentowa akcja przebiega pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”. Ma ona uwrażliwić społeczeństwo na przemoc w szkole. Jej organizatorzy uważają, że przemoc wobec dzieci w szkołach jest zjawiskiem, które przybiera coraz groźniejsze formy i dotyka wielu uczniów osobiście. Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że przemoc w szkole za poważny problem uważa co trzeci pytany uczeń.
Po raz siódmy z kolei akcja będzie mieć charakter ekumeniczny: Caritas Polska prowadzi ją wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Ośrodkiem Miłosierdzia „Eleos” z Kościoła prawosławnego.
Zgodnie z ideą Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pozyskane ze sprzedaży świec pieniądze mają zostać przeznaczone na pomoc dzieciom, których dotyka głód, ubóstwo i przemoc. Środki te w większości zasilą parafialne zespoły Caritas, które same zadecydują o ich rozdziale wśród potrzebujących.
W Diecezji Płockiej do mieszkańców całej diecezji trafi 71 tys. świec z logo Caritas. Tu dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację bezpłatnego zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych. Każdego roku z takiego wypoczynku korzysta około 6 tysięcy dzieci z Diecezji Płockiej i byłych republik Związku Radzieckiego. Wypoczywają oni w ośrodkach w Popowie i Soczewce.
Podobnie, jak w poprzednich edycjach akcji, 10 groszy ze sprzedaży każdej świecy Caritas przeznaczy na pomoc dzieciom z najuboższych krajów świata. W 2005 r. pieniądze trafiły do Afryki. Jak więc widać, akcja Caritas ma zarówno zasięg lokalny, jak i międzynarodowy.  
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …