Najnowsze informacje

Wiarygodny praktyk

Kolejne już w tym roku wyróżnienie otrzymał Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej w Płocku. Tym razem spółka odebrała certyfikat ISO 9001:2000, potwierdzający wymaganą jakość w zakresie świadczeń medycznych w obszarze opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych, opieki długoterminowej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w poradniach przyszpitalnych, diagnostyki, programów profilaktycznych.
W październiku firma została laureatem Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat 2007, którego ideą było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych firm spełniających europejskie standardy. Tym razem Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał certyfikat wiarygodności firmy i dobrych praktyk obsługi i usług oraz zarządzania firmą. – Nasze cele chcemy osiągnąć poprzez zespołowe rozwiązywanie problemów, podejmowanie działań korygujących, połączonych z tworzeniem solidnych podstaw ekonomicznych działalności placówki, kształtowaniem pozytywnego wizerunku naszej firmy jako wiarygodnego partnera – powiedział prezes zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Robert Makówka.
Jak podkreślała pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania jakością Wiesława Rybicka, celem Szpitala św. Trójcy jest doskonalenie metod realizowanych świadczeń zdrowotnych. Największy nacisk kładziony jest na spełnianie rosnących potrzeb i oczekiwań pacjentów i systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników. – Nasz system zarządzania jakością jest jeszcze bardzo młody. Przy jego budowie kierowaliśmy się zasadą, że jest on integralnym elementem systemu zarządzania szpitalem, stąd dobra jakość powinna wspierać osiąganie celów biznesowych – mówi Wiesława Rybicka.
Przyznany certyfikat ma wartość wymierną, gdyż daje także placówce możliwość ubiegania się o unijne dotacje. W większości wniosków o dotacje zarządzanie poprzez jakość nagradzane jest dodatkowymi punktami.  
rad

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …