Najnowsze informacje

W święta pomóżmy potrzebującym

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy powinniśmy pomagać bliźniemu. Najbardziej potrzebującym należy dać szansę spędzenia tego wyjątkowego czasu w ludzkich warunkach. Na terenach wiejskich część z tych potrzeb zaspakajają gminne ośrodki pomocy społecznej. Jednak nie tyko na nich powinna spoczywać odpowiedzialność za drugiego człowieka, lecz na całej społeczności lokalnej.
Większość gminnych ośrodków pomocy społecznej w powiecie płockim w okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowała specjalne działania wspierające swoich najbardziej potrzebujących podopiecznych. Aktualna sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna, a wsparcie skierowane jest do osób potrzebujących różnorodnych form pomocy. Najczęściej otrzymują one paczki świąteczne oraz są zapraszane na wieczór wigilijny organizowany w placówce. Poprzez te działania można dotrzeć do rodzin borykających się z problemem ubóstwa oraz obdarować ich choćby artykułami spożywczymi. GOPS-y mają także za zadanie kształtować świadomość środowiska lokalnego, w celu lepszego zrozumienia różnorodnych problemów rodzin potrzebujących. Także mieszkańcy powinni być bardziej zsolidaryzowani z najsłabszymi członkami społeczeństwa. Niekoniecznie musi to być pomoc materialna, często osoby biedne czy samotne bardziej potrzebują po prostu zainteresowania i wsparcia. Wielkim gestem jest zaproszenie takiej osoby na wieczerzę wigilijną, ale czy ta tradycja jest kultywowana?
Jak pomagają GOPSy w powiecie płockim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym przeznacza dla najbardziej potrzebujących produkty żywnościowe w ramach ogólnopolskiej pomocy organizowanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Skierowana jest do najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej. Ośrodek nie organizuje w tym roku wigilii. Na bieżąco wydaje zasiłki celowe przeznaczone na okres świąt.
W gminie Bulkowo GOPS pomaga na bieżąco i wypłaca rodzinom zasiłki okresowe. W tym roku na zasiłki celowe nie mają jednak zbyt dużej puli pieniędzy.
– Mamy wykaz rodzin wielodzietnych, dla których wraz z bankiem spółdzielczym przygotowaliśmy talony. Z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizujemy dla najbiedniejszych dzieci imprezę choinkową oraz wręczymy im świąteczne paczki – mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Bulkowie Alina Wolińska.
Ośrodek, jak co roku organizuje wigilie, dla osób starszych 18 grudnia, a dla dzieci 19 grudnia.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich 21 grudnia zorganizuje wieczór wigilijny. Zaproszenie skierowane jest do osób, które korzystają z pomocy społecznej. Z potrzebującymi opłatkiem podzieli się burmistrz Krzysztof Jadczak. Ośrodek dla swoich podopiecznych ufundował również paczki świąteczne oraz wydaje świąteczne zasiłki celowe.
Gmina Łąck organizuje wigilię 19 grudnia dla wszystkich swoich mieszkańców.
– Zwracamy szczególną uwagę na okres świąteczny. W tym roku przygotowujemy paczki dla potrzebujących dzieci. Wykorzystujemy na ten cel środki gminy, jak i z dotacji samorządu – mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku Jarosław Cybulski.
W Małej Wsi także organizowana jest specjalna akcja pomocy dzieciom. Dla 250 z nich przygotowano paczki świąteczne ze słodyczami. Fundusze pochodzą ze środków własnych gminy. GOPS pomaga także poprzez zapomogi z programu „Posiłek dla potrzebujących”, dzięki którym osoby dostają żywność oraz opał.
W GOPS w Nowym Duninowie najuboższym mieszkańcom gminy oferowany jest opał, by mogli ciepło spędzić nadchodzące święta. Prowadzone są akcje pomocy przy współpracy ze stowarzyszeniem ŁKS Wisła oraz Bankiem Żywności.
W Radzanowie wydawana jest żywność 950 osobom objętym pomocą ośrodka pomocy społecznej. Skala wsparcia uzależniona jest jednak od ilości pozyskanych na ten cel funduszy. Wigilie organizuje Związek Emerytów i Rencistów działający przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz szkoły.
W Słupnie w tym roku wigilia zorganizowana będzie dla 150 osób: dla seniorów, uczestników Centrum Integracji Społecznej, a także dla osób, którym ośrodek świadczy swoją pomoc. Na początku stycznia zorganizowana będzie zabawa choinkowa dla dzieci ze świetlicy wiejskiej, ufundowane będą dla nich także paczki.
– Całym rokiem proponujemy naszym podopiecznym różne formy wsparcia. Nasze doświadczenie pokazuje, że organizację różnych zbiórek lepiej pozostawić organizacjom pozarządowym. Staramy się wspierać działania samopomocowe, w które chętnie włączają się sołtysi. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, komu najbardziej potrzebna jest pomoc i mogą nas o tym poinformować. Kiedyś ludzie byli bardziej solidarni, a teraz sądzą, że powinny ich wyręczać instytucje. Edukujemy ludzi, żeby wprowadzić aktywność sąsiedzką i chęć niesienia pomocy innym. Wigilię organizujemy wraz z urzędem gminy, parafią Św. Marcina, Centrum Integracji Społecznej, Klubem Seniora i Środowiskowym Domem Samopomocy. Na spotkanie dzieci przygotowują jasełka – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie Joanna Jakubowska.
GOPS w Staroźrebach włączył się w ogólnokrajową zbiórkę żywności. Ośrodek 17 grudnia organizuje wigilię dla niepełnosprawnych oraz samotnych wraz ze stowarzyszeniem „Pomóżmy innym”. Wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności i opału.
Marcin Śmigielski

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …