W Płocku policzono osoby bezdomne

W nocy z 13 na 14 lutego odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. W Płocku w działaniach brali udział strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczenie osób bezdomnych na terenie Płocka rozpoczęło się o godz. 20.30. Miasto podzielone zostało na cztery sektory. – Każdy z mieszanych patroli miał za zadanie udać się w znane wszystkim trzem służbom miejsca, gdzie przesiadują i gromadzą się osoby bezdomne m.in. izba wytrzeźwień, szpital, altanki na działkach, dworzec PKS/PKP, pustostany, piwnice, klatki schodowe. W sumie w ponad kilkudziesięciu skontrolowanych miejscach napotkano na 23 osoby bezdomne, w tym 18 mężczyzn i 5 kobiet – informuje rzecznik prasowy płockiej straży miejskiej st. insp. Jolanta Głowacka.
Badanie nie ograniczało się jedynie do liczenia bezdomnych. Podczas kontroli wypełniany był „Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej”, w którym pytano m.in. o to, jak długo dana osoba jest bezdomna, o przyczynę bezdomności, z jakich form wsparcia korzysta oraz jakiej pomocy oczekuje. Dane z kwestionariusza pozwolą oszacować również grupę wiekową, płeć, wykształcenie, obywatelstwo i stan cywilny badanych osób.
Warto zauważyć, iż akcja liczenia bezdomnych ma również na celu zdobycie autentycznej wiedzy o liczbie osób bezdomnych przebywających na terenie Płocka i ustalenie podstawowych danych o charakterze bezdomności w naszym mieście. Te informacje pozwolą na objęcie pomocą nieznanych dotychczas osób bezdomnych, nawiązania z nimi kontaktu oraz określą skalę migracji osób bezdomnych. – Z naszych doświadczeń z osobami bezdomnymi przebywającymi na terenie miasta wynika, że przeważnie powodem bezdomności jest eksmisja, wymeldowanie, konflikty rodzinne, uzależnienia. Najczęstszym źródłem dochodu wśród osób objętych badaniem jest jakiś zasiłek oraz zbieractwo – dodaje Jolanta Głowacka.
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych prowadzone jest co dwa lata.

(jac)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Mieszkańcy Rutskich nie kryją niezadowolenia

W Płocku znajdziemy wiele murali – tych wykonanych przez uznanych artystów, ale także przez lokalnych …