fot. Grzegorz Szkopek

W ekspresowym tempie

Takiego tempa chyba jeszcze nie było podczas obrad Rady Powiatu. I to w dodatku na sesji budżetowej. Radni w niespełna półtorej godziny przyjęli kilka uchwał, wieloletnią prognozę finansową i budżet na 2016 r.
Ostatnia sesja Rady Powiatu w tym roku rozpoczęła się od świątecznych akcentów. Harcerze z Hufca „Mazowsze” przekazali na ręce starosty Mariusza Bieńka i przewodniczącego Lecha Dąbrowskiego Światełko Betlejemskie. Był też krótki koncert kolęd w wykonaniu uczniów z SP w Rogozinie (gm. Radzanowo). Sesja zaczęła się też od wręczenia radnemu Stefanowi Jakubowskiemu „Kombatanckiego krzyża zwycięstwa”, przyznanego przez zarząd główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Później radni przeszli do podejmowania decyzji. A wszystko szło w błyskawicznym tempie. Nikt z radnych nie miał pytań i interpelacji oraz żadnych uwag do zgłoszonych na sesję uchwał, więc głosowania szły bardzo sprawnie. Nawet kwestie związane z uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej powiatu i budżetu na 2016 r. nie wzbudziły żadnej dyskusji. A zazwyczaj były to punkty, przy których radni opozycji mieli sporo uwag. Tym razem dyskusji nie było.
Skarbnik powiatu Maria Jakubowska przedstawiła pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące obu uchwał. Mówiła też o budżecie. Tradycyjnie budżet powiatu ma charakter dotacyjno-subwencyjny. To źródła ponad 57 proc. dochodów. Blisko 19,3 proc. dochodów stanowi udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Na przyszły rok dochody zaplanowano na poziomie blisko 89,8 mln zł, a wydatki mają sięgnąć prawie 87,8 mln zł. Nadwyżka budżetowa, czyli 2 mln zł, ma zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Planowane zadłużenie powiatu na koniec przyszłego roku ma wynieść 24,51 proc.
Największe wydatki, sięgające blisko 35,8 proc. pochłonie pomoc społeczna, a ponad 20 proc. oświata. W budżecie zaplanowano też wydanie ponad 7 mln zł na inwestycje drogowe. Te pieniądze mają być przeznaczone na remonty mostów w Dziarnowie (gm. Stara Biała) i Słubicach oraz ponad sześciu kilometrów drogi relacji Bodzanów–Kępa Polska.
Za przyjęciem budżetu opowiedziała się komisja budżetu i finansów oraz mający zdecydowaną większość w Radzie Powiatu klub radnych PSL. Ostatecznie za budżetem głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw, a trzech radnych wstrzymało się od głosu. – Dajemy zarządowi budżet do realizacji, a że jest on dobrze przygotowany może świadczyć to, że nie było nad nim nawet dyskusji – mówił po głosowaniu przewodniczący Lech Dąbrowski.
Starosta Mariusz Bieniek podziękował radnym za współpracę nad przygotowaniem budżetu. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …