Troje nowych radnych

W Radzie Miasta Płocka nastąpiły zmiany personalne. Są one wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Andrzeja Nowakowskiego oraz dwóch innych radnych. Wszyscy nowi radni startowali z list Platformy Obywatelskiej.
Jak już informowaliśmy czytelników Tygodnika Płockiego, mandat Andrzeja Nowakowskiego w Radzie Miasta został wygaszony w związku z wygraniem przez niego wyborów na fotel prezydenta miasta. Zastąpił go Grzegorz Lewicki. Rezygnacje z funkcji radnych złożyli również Roman Siemiątkowski, który został ponownie zastępcą prezydenta do spraw polityki społecznej, oraz Krzysztof Izmajłowicz, który wrócił do spółki SITA-PGK. Zastąpili ich Artur Kras i Iwona Jóźwicka. Trójka nowych radnych złożyła na przedświątecznej sesji Rady Miasta ślubowanie.
Na tej samej sesji przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski poinformował o utworzeniu trzech klubów radnych. Najliczniejszy – 10-osobowy jest klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, którego przewodniczącą została Wioletta Kulpa. Pracami dziewięcioosobowego klubu radnych Platformy Obywatelskiej pokieruje Joanna Olejnik. Przewodniczącym czteroosobowego klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego jest Tomasz Kominek.
Podczas przedświątecznej sesji radni ustalili składy komisji stałych. Każdy z nich ma obowiązek pracy przynajmniej w dwóch z nich. Komisja rewizyjna: Jacek Jasion, Artur Kras – przewodniczący, Wioletta Kulpa – wiceprzewodnicząca, Lech Latarski, Tomasz Maliszewski, Barbara Smardzewska – Czmiel, Michał Twardy. Komisja skarbu, budżetu i gospodarki finansowej: Daria Domosławska, Marcin Falkiewicz, Jacek Jasion, Tomasz Kolczyński – wiceprzewodniczący, Tomasz Korga, Iwona Krajewska, Artur Kras, Grzegorz Lewicki, Wioletta Kulpa, Joanna Olejnik – przewodnicząca, Małgorzata Struzik.
Komisja gospodarki komunalnej: Leszek Brzeski – wiceprzewodniczący, Artur Jaroszewski, Iwona Jóźwicka, Tomasz Korga, Lech Latarski, Tomasz Maliszewski, Piotr Szpakowicz, Michał Twardy – przewodniczący. Komisja inwestycji, rozwoju i bezpieczeństwa miasta: Marcin Flakiewicz – przewodniczący, Wojciech Hetkowski, Artur Jaroszewski, Tomasz Kolczyński, Tomasz Kominek, Grzegorz Lewicki – wiceprzewodniczący, Joanna Olejnik, Barbara Smardzewska-Czmiel, Michał Sosnowski, Piotr Szpakowicz. Komisja edukacji, zdrowia i polityki społecznej: Andrzej Aleksandrowicz, Daria Domosławska – wiceprzewodnicząca, Iwona Jóźwicka, Marek Krysztofiak – przewodniczący, Adam Modliborski, Małgorzata Struzik. Komisja kultury, sportu i turystyki: Andrzej Aleksandrowicz, Leszek Brzeski, Wojciech Hetkowski, Tomasz Kominek, Iwona Krajewska – wiceprzewodnicząca, Marek Krysztofiak, Adam Modliborski, Michał Sosnowski – przewodniczący.
Radni powołali także doraźną komisję do spraw organizacji pracy Rady w składzie: Andrzej Aleksandrowicz – wiceprzewodniczący, Iwona Jóźwicka, Tomasz Korga, Wioletta Kulpa, Lech Latarski – przewodniczący, Tomasz Maliszewski, Michał Sosnowski. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …