Najnowsze informacje

Tramwaj, stok narciarski i remonty dróg

O przyszłorocznym budżecie Płocka z prezydentem Mirosławem Milewskim rozmawia Jacek Danieluk
Jaka będzie wysokość przyszłorocznego budżetu miasta?
– Wydatki w roku 2007 miasta to 562.823.000 złotych. Jednak budżet nie uwzględnia ewentualnych środków europejskich, więc na pewno wzrośnie. Trudno jednak rozstrzygać o jaką kwotę.
Będzie to kolejny budżet typowo inwestycyjny?
– Zdecydowanie tak. Najbliższe cztery lata będą bardzo proinwestycyjne. Warto powiedzieć, że przyszły rok będzie najmniej inwestycyjny w tej kadencji, ponieważ to właśnie w 2007 roku będziemy zdobywać środki europejskie, a przez kolejne lata będziemy je wydawać. Oczywiście wydatkowanie części środków rozpocznie się już w przyszłym roku.
Czy miasto będzie się starało tylko o środki europejskie, czy także o inne środki zewnętrzne?
– Środki unijne będą stanowiły największy element spośród wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych, ale liczę jeszcze na dwie inne grupy. Mam na myśli pieniądze z budżetu państwa. Mamy już deklarację ministra sportu, który dofinansuje budowę hali widowiskowo – sportowej, jeśli w przyszłym roku będziemy mieli pozwolenie na budowę. Ze środków budżetu państwa, bądź agend państwowych w ciągu najbliższych czterech lat chcemy pozyskać około 200 milionów złotych. Będziemy również starali się o środki z partnerstwa publiczno – prywatnego. Bardzo ostrożnie myślę tu o 100 milionach złotych w ciągu czterech lat.
Partnerstwo publiczno – prywatne jest niebezpieczne dla samorządów, więc będziemy z takich rozwiązań korzystać tylko po ustaleniu jasnych reguł.
Jakie największe inwestycje zostały uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu Płocka?
– Dokończymy drogi dojazdowe do nowego mostu przez Wisłę. Będą to największe inwestycje drogowe zamykające jednocześnie budowę mostu i dróg dojazdowych. Mam nadzieję, że znacznie większe środki będą wydatkowane na obwodnicę północną miasta. Ta inwestycja jest prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Rozpoczniemy wydatkowanie środków na obwodnicę północno zachodnią, mam tu na myśli prace projektowe i wykupy gruntów. Rozpoczniemy także największą inwestycję w zakresie dróg już istniejących. Chodzi o ulicę Wyszogrodzką. W sumie będzie nas to kosztowało około 30 mln złotych. W przyszłym roku opracujemy całość projektu oraz rozpoczniemy prace modernizacyjne od granic administracyjnych miasta do ulicy Harcerskiej.
Duże wydatki w roku 2007 przewidujemy także na budowę nowego bloku oraz modernizację już istniejącego budynku przychodni rehabilitacyjnej przy Tysiąclecia. Będziemy kończyć także kosztowne inwestycje w oświacie: budynek dydaktyczny Jagiellonki, warsztaty i rozpoczęcie projektowania sali gimnastycznej przy „Siedemdziesiątce”, modernizację boisk i warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, zostaną zmodernizowane kolejne boiska przyszkolne. Rozpoczniemy fazę projektową warsztatów i hali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz kompleksu oświatowego, gimnazjum i liceum w Imielnicy.
W takim samym tempie jak dotychczas realizowane będą inwestycje w zakresie budownictwa. W przyszłym roku powstanie jeden blok komunalny. Ze środków budżetu miasta będziemy również partycypowali w zagospodarowywaniu przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego terenów na Podolszycach Południe.
W roku 2007 rozpoczniemy także ważny projekt realizowany przez Wodociągi Płockie, w którym wkład finansowy ma także Urząd Miasta. Chodzi o rozdzielenie kanalizacji ściekowej i deszczowej, modernizację oczyszczalni w Maszewie i uzupełnienie kanalizacji na kilku osiedlach: Borowiczki, Imielnica, Ciechomice i Góry.
Czy w przyszłorocznym budżecie przewidziano środki na budowę ulic osiedlowych?
– Tak. Będziemy kontynuować inwestycje już rozpoczęte oraz przygotowywać projekty nowych.
Jak duże środki przewidziano na remonty już istniejących ulic?
– W przyszłym roku na remonty przewidzieliśmy kwotę blisko 17 milionów złotych. Dla porównania w tym roku było to 13 milionów złotych. Remonty będą prowadzone na 11 Listopada, Jaśminowej, Kwiatka, Chopina, Dworcowej, Mościckiego, Łukasiewicza, Słonecznej, Rolnej. Zastanawiamy się także nad przebudową skrzyżowania Bielska – Królewiecka. Jest pewna koncepcja, ale były do niej zastrzeżenia, dlatego musi być zgoda wszystkich zainteresowanych.
Jedną ze sztandarowych inwestycji będzie budowa hali widowiskowo – sportowej.
Hala jest inwestycją zaplanowaną na lata 2007 – 2008. Chcemy się przymierzyć do rozbudowy ogrodu zoologicznego. Będziemy kontynuować zagospodarowanie nabrzeża wiślanego, gdzie powstanie port jachtowy. Jeszcze raz przymierzymy się do budowy kolejki szynowo – linowej. Jednak rozstrzygnięcie nastąpi, jeśli wykonawca będzie chciał wykonać inwestycję za kwotę w granicach 7 milionów złotych. Jeśli cena będzie wyższa, to pomysł będzie musiał zaczekać na lepsze czasy.
Wielu płocczan lubiących jeździć na nartach musi wyjeżdżać z miasta, dlatego planujemy budowę stoku narciarskiego na Grabówce, w okolicach dawnej strzelnicy. Będzie to inwestycja dwuetapowa. W pierwszym powstanie stok, który będzie dośnieżany przez armatki śnieżne oraz wyciąg orczykowy. W drugim etapie planujemy przygotowanie na stoku sztucznej nawierzchni, tak, żeby korzystać z niego  przez cały rok. To powinno spowodować powstanie wokół stoku całego zaplecza na przykład z kawiarenkami. Część gruntów pod stok została już wykupiona.
Planowana jest również budowa budynku obsługującego Sobótkę. Znajdą się w nim kawiarnia, restauracja, sale do organizacji imprez i szkoleń. Więcej środków przeznaczymy na budowę ścieżek rowerowych. Między innymi powstanie ścieżka łącząca Grabówkę z ogrodem zoologicznym.
Jakie inwestycje planowane są w przyszłym roku?
– Na pewno rozpoczniemy budowę drugiego etapu Muzeum Mazowieckiego. Będziemy się także starali pozyskać obiekt lub teren pod budowę Muzeum Sztuki Filmowej. Musimy też zastanowić się nad nową siedzibą dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
Planujemy także kontynuację większości imprez kulturalnych. Być może nie wszystkie, które były w roku 2006 będą kontynuowane. Pozostaną te, które były najbardziej popularne. Czekamy także na nowe, dobre pomysły. Imprezy organizowane w amfiteatrze będą odpłatne. Te, które będą organizowane przez miasto lub POKiS będą odpłatne na minimalnym poziomie.
W kampanii wyborczej dużo uwagi poświęcił pan budowie linii tramwajowych.
– Linie tramwajowe powinny powstać w latach 2009 – 2010. W roku 2007 kilkaset tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na przygotowanie studium wykonalności. Jest to konieczne, ponieważ na tę inwestycję będziemy chcieli pozyskać środki zewnętrzne. Wstępnie można powiedzieć, że cała inwestycja będzie kosztowała przynajmniej około 200 milionów złotych.
Kiedy radni będą głosowali nad przyjęciem budżetu?
– Bardzo chciałbym, żeby budżet został przyjęty do końca stycznia przyszłego roku. Porozmawiam z radnymi, czy w sensie merytorycznym i proceduralnym będzie to możliwe. Trzeba zmienić uchwałę rady miasta w tym zakresie, ale mam nadzieję że jest to możliwe, ponieważ w radzie jest dobry klimat do współpracy.
Dziękuję za rozmowę.

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …