Terminale płatnicze w straży miejskiej

W siedzibie straży miejskiej przy ul. Otolińskiej można już zapłacić mandat kartą płatniczą. Oznacza to, że kierujący już nie będą musieli fatygować się na pocztę czy do banku. Grzywna zostanie pobrana z ich konta.
Rzecznik prasowy straży miejskiej st. insp. Jolanta Głowacka przypomina, że kierowca może, ale nie musi wybrać taką formy płatności. – Strażnicy miejscy będą informować kierowców, że istnieje taka możliwość. Nie jest to obowiązek – informuje Jolanta Głowacka. – Nadal ktoś, kto jest karany za wykroczenie może nie przyjąć mandatu i stanąć przed sądem, a także przyjąć mandat kredytowany i zapłacić w ciągu siedmiu dni. Terminale płatnicze znajdują się u dyżurnego straży miejskiej i w zespole wykroczeń.
Możliwość opłacania mandatów karnych w formie bezgotówkowej wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Warto również pamiętać, że należność z tytułu mandatu karnego, nałożonego przez funkcjonariusza straży miejskiej, bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej) od poniedziałku do środy od godziny 07.30 do 15.30, w czwartki od godz. 08.30 do 17.30 oraz w piątki od godz. 08.30 do 15.30.
Podstawa prawna pobierania opłat i prowizji związanych z płatnościami za pomocą innego instrumentu płatniczego – art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (DZ. U z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
Wpłaty można dokonać również przelewem na konto:
63 1020 1592 0000 2102 0256 9101, odbiorca: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serię i numer mandatu karnego oraz PESEL ukaranego.
Wcześniej, bo na początku lutego tego roku, 10 terminali płatniczych otrzymali policjanci z płockiej drogówki. – Obecnie około 50 procent ukaranych kierowców decyduje się na zapłacenie mandatu przy użyciu karty płatniczej – mówi rzecznik prasowy płockiej policji asp. szt. Krzysztof Piasek.
Mandaty wystawiane przez policję osoby nimi ukarane mogą nadal opłacić przy wykorzystaniu dotychczasowych form płatności. Otrzymają od funkcjonariuszy odpowiednie blankiety mandatu, z którymi będą musieli udać się do banku lub na pocztę, ewentualnie będą mogły zapłacić mandat przez Internet. Przysługuje też prawo do odmowy przyjęci mandatu, wtedy sprawa trafia do sądu.

(jac)
fot. SM

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …