Sympozjum naukowe o mariatywizmie

W klasztorze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów odbyło się II Sympozjum Naukowe. Spotkanie przebiegło pod hasłem „Mariawityzm w odradzającej się Polsce”. Uczestnicy sympozjum mogli wysłuchać trzech prelegentów, którzy przybliżyli dzieje i działalność kościoła mariawickiego na przestrzeni lat. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Zgromadzonych uczestników powitał biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP – Marek Maria Karol Babi oraz wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski. Biskup naczelny w swoim przemówieniu podkreślał udział mariawitów w krzewieniu polskości i w walce o niepodległość. – To właśnie tutaj, w Płocku, w kaplicy sióstr mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania, po raz pierwszy zabrzmiała msza święta w języku ojczystym. Pasterka roku 1907 przyniosła wielką zmianę dla naszego kościoła. Wierni wreszcie mogli zrozumieć słowa liturgii, w której mogli z wielkim przejęciem i radością gorliwie uczestniczyć. Msza święta w języku polskim pogłębiała zarówno duchowość mariawitów, jak i umacniała ich narodową tożsamość. Mariawici przyczynili się do odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości i współkształtowania jej losów przez następne lata. Należy pamiętać o tych, którzy walcząc o wolność, nasza i waszą, oddali swoje życie za Ojczyznę. Wśród nich byli także wyznawcy Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, którzy ramię w ramię z przedstawicielami innych wyznań szli, aby osiągnąć swój cel – mówił biskup naczelny Marek Maria Karol Babi.
W imieniu włodarza miasta Andrzeja Nowakowskiego uczestników powitał wiceprezydent Roman Siemiątkowski. Wiceprezydent przeczytał list skierowany do organizatorów i uczestników. – Kościół Starokatolicki Mariawitów obecny jest w życiu Płocka od ponad 100 lat. Cieszę się bardzo, że z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pojawiła się inicjatywa zorganizowania sympozjum naukowego. Poświęcone jest ono sytuacji i działalności mariawitów w odradzającej się Ojczyźnie. Jestem przekonany, że ten naukowy trud, którego pojęli się organizatorzy, prelegenci i uczestnicy sympozjum dostarczy wielu wartościowych informacji, refleksji i przybliży fakty dotyczące tak ważnego okresu w naszych dziejach – mogliśmy przeczytać w wystosowanym przez Andrzeja Nowakowskiego liście.
Podczas sympozjum uczestnicy mogli wysłuchać trzech referatów. Pierwszy z nich, wygłoszony przez kapłana Mateusza Marię Felicjana Szymkiewicza dotyczył mariawityzmu jako oryginalnie polskiej myśli teologicznej. Drugi referat podejmujący temat społecznej i oświatowej działalności polskich mariawitów wygłosiła Halina Guzowska. O udziale kościoła w zachowaniu polskości i budowie państwa polskiego po 1918 roku, uczestnikom opowiedział kapłan Grzegorz Maria Dominik Miller.

tekst i fot. Eliza Kinalska

Zobacz kolejny artykuł

Ratownicy z całej Polski

Młodzieżowe zespoły ratownicze z całej Polski walczyły w Płocku o tytuł mistrza Polski Pierwszej Pomocy …