Stypendia od marszałka dla prymusów

Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji stypendiów marszałka Mazowsza dla utalentowanych uczniów. O takie mogą starać się uczniowie szkół podstawowych, ogólnokształcących i szkół zawodowych mający średnią co najmniej 5,2. Wnioski można składać od 22 czerwca.
Program wspierający prymusów realizowany jest przez samorząd województwa mazowieckiego od dziesięciu lat. Dotychczas ze wsparcia skorzystało prawie 7 tysięcy uczniów. Łącznie na stypendia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego wydano ponad 29 mln zł. W subregionie płockim przyznano ponad 400 stypendiów. – To bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Pozwalają młodym ludziom na zakup sprzętu, materiałów dydaktycznych czy udział w kursach, szkoleniach zgodnych z zaplanowaną przez nich ścieżką rozwoju. W tym roku czekamy ponownie na zdolnych, kreatywnych młodych ludzi – zachęcał do składania wniosków o stypendia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Podczas spotkania w Płocku z udziałem ubiegłorocznych stypendystów z płockich szkół, ich nauczycieli i dyrektorów marszałek Struzik dodawał, że wkrótce będzie ogłoszony także konkurs dla opiekunów, pod kierunkiem których pracują uczniowie. Jak informował marszałek Struzik będzie to 36 nagród w wysokości 2 tys. zł.
Pierwsza część programu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klas VII i VIII) i klas gimnazjalnych oraz uczniów trzyletnich liceów ogólnokształcących. Stypendia dla tej grupy będą przyznawane po raz czwarty. W tegorocznej edycji program przewiduje przyznanie 476 stypendiów. Nabór wniosków trwa od 22 czerwca do 1 lipca. Na realizację całego programu zaplanowano 2,6 mln zł. Dotychczas z subregionu płockiego takie stypendia odebrało 65 osób. O stypendium mogą powalczyć uczniowie mający średnią ocen co najmniej na poziomie 5,2, a dodatkowo mogą pochwalić się średnią nie niższą niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, przy czym do średniej ocen należy wskazywać tylko te przedmioty, z których ma się co najmniej piątkę. Co najmniej jeden przedmiot, spośród trzech wybranych, musi być ujęty w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze wspierania szkolnictwa ogólnego, tel.: (22) 59-79-410/413/430/435/442/447/449.
Także 22 czerwca startuje czwarta edycja programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. – Tu również chcemy wspierać utalentowaną młodzież w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do pracy w określonym zawodzie. Chcę podkreślić, że programy cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, a realizowane projekty w zakresie nauk matematycznych, informatycznych, biologicznych czy analiz dotyczących życia społecznego są fascynujące – mówił o projektach dotychczas zrealizowanych przez uczniów, którzy otrzymali stypendium, Adam Struzik.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół zawodowych, którzy w roku szkolnym 2017/18 otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli gimnazjum i do 30 czerwca 2019 roku nie ukończą 24 lat. Jeśli chodzi o wymagania edukacyjne, to zarówno w przypadku uczniów klas pierwszych, jak i kolejnych uczeń musi spełniać obowiązkowo dwa kryteria dotyczące średniej z wszystkich ocen i modułów oraz wybranych przez siebie 3 przedmiotów. Dodatkowo punktowane są osiągnięcia w olimpiadach, turniejach, konkursach. Tu rejestracja wniosków trwa do 11 lipca. Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie: stypendiazawodowe. oeiizk. waw. pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze wspierania szkolnictwa zawodowego, tel.: (22) 59-79-443/437/440/419.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Dariusz Rosati odwiedził Płock

Prof. Dariusz Rosati – poseł do parlamentu europejskiego gościł w Płocku na zaproszenia poseł Elżbiety …