Stypendia ministra

Piątek był niezwykle ważnym dniem dla kilkudziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Płocka, Sierpca, Gostynina, Gąbina, Wyszogrodu, Staroźreb, Sikorza, Ciućkowa. Reprezentanci trzydziestu ośmiu szkół, którzy osiągnęli najwyższą średnią odebrali stypendia przyznane im przez prezesa rady ministrów. Najlepszym z najlepszych w gronie tegorocznych wyróżnionych jest uczeń III klasy LO im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie Piotr Rasztemborski, ze średnią ocen 5,41.
Uczniom ze szkół działających na terenie płockiej delegatury Kuratorium Oświaty stypendia wręczano już po raz dziesiąty. Jest to uhonorowanie i podziękowanie za bardzo dobre osiągnięcia edukacyjne w minionym roku szkolnym. W gronie najlepszych staje uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy (uzyskując w niej najwyższe wyniki), a w pozostałych ma wyniki dobre i wzorowe zachowanie. W ciągu dziesięciu lat uczniom liceów, techników, zespołów szkół udaje się sprostać tym niełatwym wymogom. Rokrocznie podczas uroczystej gali stypendium wręczane jest kilkudziesięciu najlepszym. – To, że nauka i zdobywanie jak najlepszych wyników jest ambicją i aspiracją uczniów potwierdza fakt, że co roku na tej uroczystości spotykamy się z tak licznym gronem. Uczniowie walczą o dobre wyniki, a co ważne starają się je utrzymać. Potwierdzeniem tego jest to, że wśród trzydziestu ośmiu stypendystów, siedmiu odbiera je po raz drugi – powiedział dyrektor płockiej delegatury Kuratorium Oświaty Wojciech Rygalski.
Na tegorocznej gali spotkało się trzydziestu ośmiu prymusów z 34 szkół publicznych i 4 niepublicznych. Ponad połowa spośród wyróżnionych (55%) uzyskała średnią ocen 5,0 i powyżej. Najwyższą średnią ocen uzyskali uczeń III klasy LO im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie Piotr Rasztemborski (5,41) i uczeń IV klasy Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku Robert Wójcik (5,40). Siedmiu uczniów powtórzyło ubiegłoroczny sukces i w tym roku po raz drugi odbierali stypendia: Marta Stoparczyk, Natalia Śliwińska, Michał Leonow, Krzysztof Miranowski, Andżelika Staniszewska, Ewelina Kamerdyn, Karolina Chromniak. Piotr Rasztemborski reprezentował region płocki na uroczystościach centralnych odbywających się w kancelarii prezesa rady ministrów. Wszyscy stypendyści, do końca roku szkolnego, będą otrzymywali stypendia w kwocie 258 zł miesięcznie.  
rad

Zobacz kolejny artykuł

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpi w Płocku

W Płocku – na zaproszenie PKN ORLEN – wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Widowisko …

Dzieci i młodzież bez biletu

Od minionej soboty, 1 września wszystkie dzieci w wieku do 7 lat, a także uczniowie …