Studenci na ćwiczeniach

150 studentów trzeciego i czwartego roku wydziału leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczestniczyło w ćwiczeniach terenowych w Nadleśnictwie Gostynin. Odbywały się one na terenie Leśnictwa Drzewce, Leśnictwa Lucień i szkółki leśnej w Choinku. Studenci poznawali „przebudowę gatunkową drzewostanów w warunkach Nadleśnictwa Gostynin”, bo tak brzmiał oficjalny tytuł szkoleń, które prowadził nadleśniczy Jacek Liziniewicz. Dlaczego odbywają się one akurat na terenie tego nadleśnictwa – Ze względu na wzorową gospodarkę leśną – mówi Bartosz Bazela z Nadleśnictwa Gostynin.
Wydział Leśny SGGW odwiedza nadleśnictwa w różnych częściach kraju, również na nizinach, w tym zajmujące 16.127 ha Nadleśnictwo Gostynin na Nizinie Mazowieckiej, gdzie w drzewostanie przeważa sosna (89,5 %).
Studenci, nad którymi merytoryczną opiekę sprawują prof. Henryk Żybura, prof. Bogdan Brzeziecki i dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, oglądali powierzchnie doświadczalne i poznawali zróżnicowanie gospodarki leśnej.
Dla Nadleśnictwa Gostynin tego typu szkolenia są tym ważniejsze, że należy ono do Gostynińsko-Włocławskiego Leśnego Kompleksu Promocyjnego, a więc dzięki studentom z Warszawy promocja ma charakter ogólnopolski.

(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …