Najnowsze informacje

Starosta Boszko

Starostę Michała Boszko na kolejną kadencję w głosowaniu tajnym wybrało 14 radnych powiatowych. Z arytmetyki wynika, że Boszko został wybrany glosami PSL i SLD, natomiast przeciw byli radni PiS.

PSL postanowiło rządzić w powiecie samodzielnie czy też przy pomocy dwóch radnych z SLD – Elżbiety Olendrzyńskiej i Adama Bartosiaka. Tym samym, jak jest zdrowiej w demokracji, rządzący będą mieli opozycję.
Wicestarostą ponownie został Jan Ciastek, natomiast w skład zarządu weszli: Piotr Zgorzelski, Tomasz Duda i Lech Dąbrowski (wszyscy z PSL). Radni wybrali także wiceprzewodniczących – Andrzeja Mossakowskiego i Elżbietę Olendrzyńską. Zdecydowali ponadto o wyborze przewodniczących tzw. komisji stałych. I tak przewodniczącym komisji rewizyjnej został Apolinary Gruszczyński, komisji budownictwa i finansów – Bogusław Jankowski, komisji ds. społecznych – Andrzej Kuliński, komisji rozwoju i gospodarki zasobami powiatu – Zbigniew Kisielewski. Natomiast na przewodniczącego komisji statutowej, która zbiera się doraźnie, wybrano Krzysztofa Michalaka. 
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …