Spotkanie w Płocku

Zasady finansowania oświaty, zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, zwiększenie uprawnień prezydentów i burmistrzów miast oraz większa liczba powiatów grodzkich to główne problemy poruszane podczas dwudniowego spotkania Związku Miast Polskich, które w miniony weekend odbyło się w Płocku.– Postulujemy uelastycznienie ustawy o zamówieniach publicznych w związku z funduszami europejskimi. Z powodu przeciągających się procedur odwoławczych może dojść do utraty tych środków. Chcemy, żeby w przypadku trwających postępowań odwoławczych, gminy za zgodą Urzędu Zamówień Publicznych, mogły wybrać wykonawcę inwestycji, który rozpocząłby prace – powiedział prezes Związku Miast Polskich, prezydent Poznania, Ryszard Grobelny.
Związek Miast postuluje także zwiększenie liczby powiatów grodzkich. Miałyby nimi być wszystkie miasta, w których urzęduje prezydent. Proponowane jest także zwiększenie kompetencji prezydentów i burmistrzów. Według ZMP powinni oni mieć prawo do samodzielnego powoływania między innymi sekretarzy i skarbników gminy.
– Teraz powoływanie zastępców prezydentów miast jest utrudnione, podobnie skarbników i sekretarzy. Muszą oni mieć dwuletnie doświadczenie w administracji, skarbnikiem gminy nie może więc zostać główny ekonomista dużego banku, tylko dlatego, że nie pracował nigdy w administracji – dodał Ryszard Grobelny.
Związek chce także ograniczenia roli rad gmin do decydowania o budżecie, przyjmowania planów zagospodarowania przestrzennego czy przygotowania ogólnych zasad zbywania nieruchomości należących do gminy.
Propozycje Związku Miast Polskich mają usprawnić funkcjonowanie samorządów.
– Są rzeczy, które samorządy robią lepiej niż administracja rządowa. Chcemy żeby samorządowcy mieli w rządzie partnera – zapewnił obecny na spotkaniu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Arkadiusz Czartoryski.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …