Najnowsze informacje

Sport, kluby i stowarzyszenia

Inspiracją do powstania kolejnej sierpeckiej publikacji był przypadający w tym roku jubileusz osiemdziesięciolecia Miejskiego Klubu Sportowego „Kasztelan”. Autor Krzysztof Stręciwilk w ten sposób oddał hołd wszystkim, którzy tworzyli i tworzą sierpecki sport. W swojej debiutanckiej publikacji udokumentował osiągnięcia sportowców i działaczy sierpeckich minionego osiemdziesięciolecia.
Książka Krzysztofa Stręciwilka jest pierwszym zwartym wydawnictwem dotyczącym sportu w Sierpcu i zarazem kolejną, dziewiątą już publikacją wydaną w ramach serii „Biblioteka Sierpecka”. W murach Biblioteki Miejskiej odbyło się promocyjne spotkanie czytelników, sympatyków sportu z jej autorem. – Sport od najdawniejszych czasów fascynował miliony ludzi na całym świecie. O bieżących i nieodległych wydarzeniach sportowych znajdujemy ogrom informacji każdego dnia. Trudniej o historyczne opracowania i dokumenty. Dlatego tym bardziej cieszy kolejna sierpecka publikacja, w której autor – Krzysztof Stręciwilk podjął trud przypomnienia i utrwalenia dorobku sportowego naszego miasta – powiedziała Maria Wiśniewska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, autor obszernego wstępu do publikacji.
Dyrektor Wiśniewska dodała, że publikacja Krzysztofa Stręciwilka będzie wyzwaniem dla innych dokumentalistów sierpeckich zdarzeń, którzy być może w przyszłości pokuszą się o rozszerzenie pewnych wątków między innymi dotyczących Szkolnego Związku Sportowego czy Ludowych Zespołów Sportowych.
Promocję książki rozpoczęto chwilą ciszy i zadumy w hołdzie dla nieżyjących sierpczan współtworzących sierpecki sport. Następnie głos zabrał autor. Prezentując swoją publikację mówił, że zebranie poszukiwanych informacji przysporzyło mu wiele trudności. Dlatego opisując fakty z historii sierpeckiego sportu opierał się głównie na relacjach naocznych świadków ówczesnych wydarzeń, publikacjach prasowych oraz rękopisie Ryszarda Bramczewskiego (przekazanym w 1974 roku dla MBP w Sierpcu). – Dołożyłem wszelkich starań i troski o pełne przedstawienie zdarzeń. Chcę podziękować Lechowi Żmijewskiemu i Tadeuszowi Łaniewskiemu za ich nieocenione informacje i bezpośrednie relacje ze zdarzeń, w których brali udział, Marii Wiśniewskiej za wskazówki redakcyjne, a także Wojciechowi Wiśniewskiemu za jego długoletnią pracę dokumentalisty – fotografa sierpeckiego sportu. Szczególnie ciepło dziękuję żonie Jolancie i moim córkom – mówił Krzysztof Stręciwilk.
Książka „80 lat Sierpeckiego Klubu Sportowego” przypomina dorobek sportowy wielu pokoleń sierpczan. Ukazuje jego początki z czasów okresu międzywojennego, bazę sportową, sierpeckie kluby, stowarzyszenia sportowe oraz dzieje Sierpeckiego Klubu Sportowego z jego poszczególnymi sekcjami. O jej znaczeniu dla sierpeckiego środowiska świadczy liczne grono przybyłych na promocję gości. Sentymentalnego charakteru nadała spotkaniu wystawa tematyczna prezentująca archiwalne i współczesne zdjęcia zawodników, szkoleniowców, działaczy oraz kuluarowe rozmowy o osiągnięciach sierpeckich sportowców.
Krzysztof Stręciwilk urodził się w Kutnie, jest instruktorem piłki nożnej. Karierę rozpoczął w 1966 roku w Czarnych Kutno. W latach 1978-80 grał w Gwardii Legionowo. Po zakończeniu czynnego uprawiania sportu był działaczem sportowym w Kutnie. Od roku 1986, z przerwami, pełnił funkcje wiceprezesa do spraw piłki nożnej w Sierpcu. 
rad

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …