Spółka zamiast publicznego

Prawdopodobnie do końca grudnia uda się zakończyć ostatni etap prac związanych z przekształceniem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w spółkę prawa handlowego. Właścicielem całości udziałów będzie gmina Płock.

Wszystkie dokumenty spółki, która będzie funkcjonowała pod nazwą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej czekają w rejestracji w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego. – Zakładamy, że od początku stycznia spółka będzie miała zakończone sprawy związane z przekształceniem i rozpocznie działalność pod nazwą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej. Wszystko zależy od kwestii zakończenia spraw w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego oraz ukończenia negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z umową, kontrakt ma być wynegocjowany przez SZPZOZ, a realizowany przez spółkę Płocki ZOZ – powiedział Robert Makówka, likwidator SZPZOZ.
Przygotowania do funkcjonowania w ramach spółki firma prowadzi od kilkunastu miesięcy. Temu między innymi służyły modernizacje oddziałów, rozszerzanie i wdrażanie nowych usług medycznych, przygotowywanie docelowo nowego koszyka usług, także tych odpłatnych dla pacjentów komercyjnych oraz racjonalizacja struktury organizacyjnej. – Przekształcenie w spółkę oznacza przede wszystkim zmianę jakościową, odpowiednią organizację pracy i zabezpieczenie na odpowiednim poziomie świadczeń medycznych dla naszych pacjentów i co najważniejsze – zatrzymanie salda dalszego zadłużania się – powiedział Robert Makówka.
Decyzję o wprowadzeniu radykalnych zmian w strukturze SZPZOZ gmina Płock podjęła w 2003 roku. W grudniu tegoż roku przyjęła uchwałę o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą organem założycielskim dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W marcu 2004 roku zawiązana została spółka komunalna pod nazwą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej. Rozpoczęły się przygotowania do przekazania zadań realizowanych przez SZPZOZ. Przekształcenie w spółkę oznacza zachowanie wszystkich praw przez pracowników. Zyskają oni prawo do nabycia udziałów w spółce. Jak zapowiada Robert Makówka, zmian będzie wiele. Docelowo mają one zapewnić pacjentom usługi na najwyższym poziomie, a spółce – między innymi poprzez świadczenie usług komercyjnych – zyski. Ale o tych można będzie ewentualnie mówić po kilkunastu miesiącach funkcjonowania zespołu.  
rad

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …