Spółka w ciemno

Tak radni klubu SLD – UP oraz Krzysztof Rolirad z klubu PSL oceniali projekt uchwały dotyczący prywatyzacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku. Ostatecznie podczas sesji jedenastoma głosami za, dziewięcioma przeciw (radni SLD-UP , Krzysztof Rolirad) i przy dwóch wstrzymujących się (Sławomir Goszkowski i Lech Latarski) przegłosowano przygotowany projekt uchwały. – Obecna formuła ZOZ nie pozwala na dalsze sprawne funkcjonowanie Przekształcenie pozwoli w przyszłości na zwiększanie standardów usług medycznych oraz utrzymanie na dotychczasowym poziomie stanu zatrudnienia – powiedział prezydent Mirosław Milewski.
Potwierdzał to zastępca prezydenta Piotr Kubera, który podkreślał, że do końca roku zadłużenie szpitala może osiągnąć kwotę ponad sześciu milionów złotych. Z tego zdecydowaną większość stanowią zobowiązania z tytułu tak zwanej ustawy 203. Obecnie złożonych jest około sześciuset pozwów.
Prywatyzacja na zasadach zaproponowanych w projekcie uchwały oznacza utworzenie dwóch niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego i otwartego. Piotr Kubera dodawał, że miasto mające 100 % udziałów w spółce będzie miało pełen wpływ na funkcjonowanie utworzonych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zapewnienia te kwestionował radny Jacek Szubstarski. – Nic nie wiemy na temat płynności finansowej, nie ma wskaźników ekonomicznych, epidemiologicznych, kosztów inwestycyjnych – mówił Szubstarski.

Popierały go obecne na sesji przedstawicielki związków zawodowych pielęgniarek i położnych. – Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam analiz ekonomicznych, które przekonałyby pracowników, że powyższa propozycja jest słuszna – powiedziała Katarzyna Turek, przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej ogólnopolskiego związku pielęgniarek i położnych w Szpitalu Miejskim. – Pracownicy chcą wiedzieć jakie zyski przyniesie im prywatyzacja, bo co stracą, to już wiedzą. Nikt nie pytał nas o zgodę, a reprezentujemy pięćdziesiąt procent załogi. Stawia się nas przed faktem dokonanym.
Prezydent Milewski tuż przed głosowaniem dodawał, że przyjęcie projektu uchwały jest przyjęciem pewnego kierunku działań. Nie oznacza likwidacji SZPZOZ. Dopiero teraz rozpoczną się prace nad szczegółami związanymi między innymi z pakietem socjalnym dla pracowników i dalszym etapem przekształceń.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …