Siemiątkowski, Buczkowski, Uchwał…

Znamy już dwóch zastępców prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Za oświatę, kulturę, sport, ochronę zdrowia i opiekę społeczną odpowiada Roman Siemiątkowski. Zastępcą do spraw komunalnych jest Krzysztof Buczkowski. Do czasu ogłoszenia konkursu obowiązki sekretarza miasta będzie pełnił Marcin Uchwał. Wciąż nie znamy nazwiska zastępcy prezydenta, który będzie odpowiadał za inwestycje. Andrzej Nowakowski zapowiada, że być może poznamy go jeszcze przed Gwiazdką.
W czwartek, 16 grudnia, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski powołał na stanowisko pierwszego zastępcy Romana Siemiątkowskiego: – Przez kilkanaście lat był pracownikiem i dyrektorem kuratorium oświaty. Potem był jednym z twórców i kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Przez kilka ostatnich miesięcy pełnił obowiązki wójta gminy Brudzeń Duży. Wierzę, że doświadczenie zawodowe Romana Siemiątkowskiego sprawi, że będzie doskonałym zastępcą prezydenta odpowiadającym za sport, kulturę, oświatę, zdrowie i pomoc społeczną – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.
Roman Siemiątkowski na razie zapoznaje się z podlegającymi mu wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostek im podległych. Jednym z deklarowanych przez niego celów jest poprawa wyników finansowych Szpitala św. Trójcy. Pewne zmiany zapowiada w oświacie: – Będziemy chcieli stworzyć w Płocku szkołę dwujęzyczną oraz organizować międzynarodową maturę. Płockie szkoły muszą być dostępne zarówno dla uczniów zdolnych, jak i tych mniej zdolnych. Dodatki motywacyjne dla nauczycieli powinny motywować najlepszych pedagogów do pracy, a nie być traktowane jako dodatki socjalne – mówi Roman Siemiątkowski. Nowy zastępca prezydenta do spraw społecznych zapowiada także rozwój orkiestry symfonicznej, analizę wyników sportowych należących do miasta klubów, współpracę z organizacjami pozarządowymi.
W poniedziałek, 20 grudnia, na stanowisko drugiego zastępcy prezydenta został powołany Krzysztof Buczkowski. W poprzedniej kadencji Rady Miasta był wiceprzewodniczącym komisji gospodarki komunalnej. Jest nauczycielem akademickim w KNEiS Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pracował w oddziale informatyki Urzędu Miasta, a ostatnio był wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: – Jest społecznikiem zaangażowanym w życie miasta, członkiem TNP, wiceprezesem Stowarzyszenia Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, członkiem Płockiej Drużyny Kuszniczej, współorganizatorem Dni Historii Płocka, pomysłodawcą portalu kulturalnego www.tumska.pl oraz minikampanii społecznej „Odkryj Płock” – mówi o swoim drugim zastępcy prezydent Andrzej Nowakowski.
Zastępca prezydenta do spraw komunalnych będzie chciał między innymi przekonać płocczan do selektywnej zbiórki odpadów: – Może to być doskonałe odciążenie dla ZUOK-u w Kobiernikach do czasu sfinalizowania lepszych rozwiązań utylizacji odpadów komunalnych, na przykład spalarni. Jednak największy nacisk chcę położyć na operacyjne zarządzanie miastem, czyli szybkie zaspokajanie potrzeb mieszkańców w podległych mi dziedzinach, czyli mieszkalnictwie, ochronie środowiska oraz szeroko pojętej opiece nad przestrzenią miejską. Drugim aspektem zarządzania miastem jest aspekt strategiczny, czyli perspektywa wieloletniego zaspokajania mieszkańców, ale do tego trzeba podchodzić ostrożnie – deklaruje Krzysztof Buczkowski. Na początek musi się zmierzyć, przy pomocy podległych służb, ze śniegiem zalegającym na płockich ulicach, placach, i dachach.
Przed prezydentem Andrzejem Nowakowskim jest kolejna ważna decyzja personalna: – Jeśli dobrze pójdzie, to być może jeszcze przed Gwiazdką przedstawię swojego trzeciego zastępcę – zapowiada Andrzej Nowakowski. W tym tygodniu Roman Siemiątkowski i Krzysztof Buczkowski, którzy zostali wybrani przez płocczan do Rady Miasta, zrezygnują ze swoich mandatów.
Do czasu ogłoszenia konkursu obowiązki sekretarza miasta pełni Marcin Uchwał. To on będzie przez najbliższe miesiące odpowiadał za organizację pracy Urzędu Miasta. Na stanowisku zastąpił Krystynę Kowalewską, która przyjęła propozycję pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

BMW w płockiej policji

Płoccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dysponują nowym narzędziem do walki z drogowymi piratami. Nieoznakowany …

Sportowy sukces płockich policjantów

Drużyna policjantów z Płocka uczestniczyła w mistrzostwach Polski służb mundurowych w wieloboju siłowym w Toruniu. …