Senator pyta prezydenta

Senator Marek Martynowski złożył w płockim Urzędzie Miasta pismo, w którym pyta prezydenta Andrzeja Nowakowskiego o szczegółowe wyliczenia związane np. z delegacjami zagranicznymi czy wynagrodzeniami prezydenta i jego zastępców, a także prezesów miejskich spółek.
Podczas wizyty w ratuszu senatorowi towarzyszyli Wioletta Kulpa, przewodnicząca klubu radnych PiS, kandydatka PiS na fotel prezydenta oraz Tomasz Korga, wiceprzewodniczący Rady Miasta. – Na podstawie przepisów o wykonywaniu mandatu posła i senatora postanowiłem zapytać pana prezydenta o kilka szczegółowych kwestii związanych z wydawaniem środków publicznych. Uznałem, że płocczanie powinni to wiedzieć – mówił senator Marek Martynowski.
Senator prosi m.in. o przedstawienie do wglądu wykazu delegacji zagranicznych, w tym: składu delegacji, miejsc, terminów wyjazdów, celu i efektu wyjazdu, środków transportu wraz z przeliczeniem pełnego kosztu wyjazdu na osobę, wykazu umów zleceń, umów o dzieło zawartych przez Urząd Miasta wraz z kosztami dla konkretnej osoby fizycznej.
Marek Martynowski pyta także o wysokość wszystkich nagród, premii, dodatków funkcyjnych, ryczałtów na rozmowy telefoniczne i ryczałtów samochodowych oraz innych wypłat nie stanowiących wynagrodzenia od 2014 r. do chwili obecnej. To pytanie dotyczy prezydenta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika miasta, dyrektorów i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, prezesów, wiceprezesów, dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w miejskich spółkach, dyrektorów w jednostkach miejskich podległych prezydentowi.
W piśmie znalazły się też pytania o m.in. listę osób zatrudnionych na stanowiskach nie urzędniczych, doradców prezydenta wraz z wynagrodzeniami, wykaz członków rad nadzorczych z podaniem wynagrodzenia, wykształceniem oraz miejscowością zamieszkania, wykaz członków zarządów miejskich spółek wraz z wynagrodzeniem.

(gsz), (jac)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Świąteczna zbiórka Banku Żywności

Jak co roku wolontariusze Banku Żywności w Płocku pod koniec listopada przygotowują się do świątecznej …

Kamienica w każdej chwili może się zawalić

Trzeba było ewakuować 10 rodzin mieszkających w oficynie kamienicy przy ul. Tumskiej 14. Wszystko z …