Najnowsze informacje

Rok porządków

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podsumował pierwszy rok swojego urzędowania. Był to głównie rok porządków po poprzedniku, ale także realizacji pierwszych wyborczych obietnic. Nie obyło się też bez porażek.
W ubiegłym tygodniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z dziennikarzami. Była to okazja do podsumowania pierwszego roku jego prezydentury: – Był to rok dużego sprzątania. Trzeba było uregulować sprawy po poprzedniku. Okazało się, że oprócz mnie porządki w Płocku prowadziła co najmniej jeszcze jedna instytucja – mówi prezydent Andrzej Nowakowski, odnosząc się do ubiegłotygodniowego zatrzymania szefa wydziału zamówień publicznych Urzędu Miasta. – Pierwszą decyzją było zamknięcie dla ruchu Grabówki i remont ulicy. Ruch udało się zgodnie z planami przywrócić przed końcem wakacji. Teraz umacniamy skarpę wiślaną w miejscu, gdzie każdego dnia rzeka zabierała nawet metr gruntu. Pozyskaliśmy także środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia.
Ubiegły rok zakończył się także konfliktem miasta z wykonawcą czwartego odcinka dróg dojazdowych do mostu Solidarności. Sąd uznał, że w sporze rację ma wykonawca i nakazał Ratuszowi zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Decyzję o wypłaceniu Polimeksowi kilkunastu milionów złotych podjął już Andrzej Nowakowski: – Kolejnym krokiem było zawarcie ugody z wykonawcą i przywrócenie Polimeksu na plac budowy. Teraz droga dojazdowa pomiędzy Tokarami i Górami odzyskuje swoją nośność. Jednak w wyniku sporu miasto straciło szanse na 50 mln złotych unijnego dofinansowania. Teraz jeszcze walczymy o około 37 mln złotych z tej kwoty – wyjaśnia prezydent Płocka.
Była także decyzja o rezygnacji z budowy linii tramwajowej oraz przedszkola modułowego. Miasto kupiło od autora projekt tej ostatniej inwestycji, być może kiedyś zostanie zrealizowany. Na razie na Podolszycach powstaje przedszkole w tradycyjnej technologii. Jeśli chodzi o przedszkole modułowe, instytucja zajmująca się kontrolą publicznych finansów dopatrzyła się naruszenia prawa przy wyborze projektanta: – Regionalna komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Okręgowej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uznała Mirosława Milewskiego winnym umyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o to, że projektant został wybrany bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych – mówi Andrzej Nowakowski. Decyzja w sprawie byłego prezydenta zapadła 5 grudnia. Komisja udzieliła Mirosławowi Milewskiemu nagany i nakazała pokrycie kosztów. Nie jest to najłagodniejsza kara, ale też nie najwyższa. Byłemu prezydentowi przysługuje odwołanie od tej decyzji.
Co na plus? – Udało się zalegalizować dotychczasową samowolę budowlaną w ZUOK w Kobiernikach. Mamy zgodę na podwyższenie niecki, trwają też przygotowania do budowy nowej. Poszukujemy także partnera do zrealizowania spalarni odpadów – wymienia Andrzej Nowakowski.

Rekreacja, parkingi, przedszkola

Zakończyła się budowa pierwszego Orlika w Płocku. Nowy obiekt znajduje się przy al. Kilińskiego. Budowa kolejnego trwa przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piaska. – Pozyskaliśmy środki na realizację projektu „Radosna szkoła”. Przy szkołach podstawowych nr 5, 12 i 15 powstały place zabaw. Realizujemy projekt Płocka Akademia Ruchu, czyli budowy siłowni na otwartym powietrzu na płockich skwerach. Są już trzy takie miejsca – relacjonuje Andrzej Nowakowski.
W przyszłym roku będzie gotowe przedszkole dla 75 – 80 dzieci na Podolszycach Południe. Zakończyła się budowa przedszkola w Ciechomicach. Tę inwestycję ocenią jednak nie tylko dzieci i ich rodzice, ale także prokuratorzy, którzy sprawdzają, czy podczas realizacji doszło do nieprawidłowości. Trwa budowa ulic w Borowiczkach, zakończyła się przebudowa obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Udało się wygospodarować nowe miejsca parkingowe przy ulicach Okrzei i Rembielińskiego. Miejski Zarząd Dróg podejmuje działania zmierzające do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na płockich ulicach. Urząd Miasta pozyskał środki zewnętrzne na przebudowę ulic Otolińskiej, Targowej, Granicznej i Obrońców Płocka 1920 r. oraz remont Małachowianki. – Nie rezygnuję z budowy wiaduktu na al. Piłsudskiego, czekamy na projekt. Może się ona jednak rozpocząć dopiero, gdy gotowe będą Otolińska, Targowa i Graniczna – dodaje Andrzej Nowakowski.

Były też porażki

Prezydent Nowakowski przyznaje, że nie wszystko się udało. Między innymi budowa budynku socjalnego: – Były pieniądze i decyzje, ale sprawa utknęła gdzieś na biurku i dopiero pod koniec roku ktoś się obudził, że można zacząć budowę – wyjaśnia. Nie udało się także wyremontować placu zabaw w ogródku jordanowskim przy Kilińskiego. Wprawdzie część terenu zajmuje nowy Orlik, to tuż obok stoją stare huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie: – Orlika udało mi się docisnąć niemal kolanem. Niestety, rozeszło się to z placem zabaw, ale zrealizujemy go w przyszłym roku – mówi A. Nowakowski.    Jacek Danieluk

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …